Sosiaalityön käsikirja

  Sosiaalityön käsikirja / Aulikki Kananoja, Martti Lähteinen, Pirjo Marjamäki

  Sosiaalityön käsikirja kokoaa keskeisen tiedon sosiaalityöstä. Kirjan neljäs, täysin uudistettu laitos on entistäkin kattavampi ja monipuolisempi esitys sosiaalityön kokonaisuudesta: siitä, mikä työtä ohjaa ja kehystää, miten alalle kouluttaudutaan sekä miten työtä johdetaan, tutkitaan, kehitetään ja valvotaan.
  Merkittävä osa-alue kirjassa on asiakasryhmäkohtainen sosiaalityö. Se on uudessa laitoksessa täydentynyt muun muassa maahanmuuttajien kanssa tehtävällä sosiaalityöllä sekä päivystys- ja varautumistilanteissa tehtävällä sosiaalityöllä. Uusia ja ajankohtaisia teemoja ovat myös sosiaalityön vaikuttavuus ja viestintä sekä sosiaalihuollon tiedonhallinta.
  Uudessa laitoksessa on otettu huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön lukuisat uudistukset, kuten uusi sosiaalihuoltolaki sekä lait sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista ja sosiaalihuollon ammattihenkilöistä.
  Kirjassa on myös ennakoitu tulevan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen aiheuttamia muutoksia.
  Tietosanoma 1.painos
  FIN EISBN:9789518854213

  Kiinnostaisiko myös...