Hyppää pääsisältöön
Kaikki kirjastot
 1. Johtamisopit Suomessa: taylorismista innovaatioteorioihin

  Seeck, Hannele
  Gaudeamus 2021 6. painos

  Miten suomalainen johtamistraditio on kehittynyt ja miten tämä kehitys eroaa kansainvälisestä? Millaisten johtamisoppien avulla kohtaamme tämän päivän ja tulevaisuuden haasteita? J...

 2. Yhteistoimintajohtaminen terveydenhuollossa

  Suonsivu, Pekka
  Books on Demand

  Terveydenhuollon organisaatiot ovat Suomessa moniportaisia asiantuntijaorganisaatioita. Tämä tekee johtamisesta ja esimiestyöstä haasteellista. Nykyaikainen johtaminen pyrkii kokoa...

 3. Johtamisopit Suomessa

  Seeck, Hannele
  Gaudeamus

  Miten suomalainen johtamistraditio on kehittynyt ja miten tämä kehitys eroaa kansainvälisestä? Millaisten johtamisoppien avulla kohtaamme tämän päivän ja tulevaisuuden haasteita?...

 4. Laskentatoimi

  Jormakka, Raija; Koivusalo, Kaija; Lappalainen, Jaana; Niskanen, Mervi
  Edita Publishing Oy 2021 7. painos

  Laskentatoimi on ammattikorkeakoulujen laskentatoimen perusoppikirja, joka soveltuu esimerkiksi liiketalouden ja matkailualan opiskelijoille. Kirja tarjoaa tuoreen näkökulman laske...

 5. Kehittäjän oppiva asenne

  Huhtala, Marjo; Villanen, Jaana
  Value Books 2021 1. painos

  Kehittäjän oppiva asenne-teos. Kirja tarkastelee kehittäjän mieltä pureutuen niihin tekijöihin, jotka vaikuttavat kehityksen onnistumiseen ja yrityksen menestymiseen. Kirjaa varten...

 6. Käytännön kirjanpito

  Tomperi, Soile
  Edita Publishing Oy 2021 29. painos

  Käytännön kirjanpito on alansa perusteos, jossa käsitellään pk-yritysten kirjanpitoa huomioiden eri yritysmuotojen, arvonlisäverotuksen ja välittömän verotuksen perusteet sekä vaik...

 7. Luottamuskysymys

  Haapala, Jaana; Lehtipuu, Unna
  Alma Talent 2021 1. painos

  Keneen sinä luotat ja miksi? Harmittomalta kuulostava kysymys on tullut yhä kriittisemmäksi maailmassa, jossa luottamuspääoma rapistuu ja luottamuskriisi useiden mittausten mukaan...

 8. Asiakkaista ansaintaan: Asiakaskeskeinen liiketoimintamalli

  Hänti, Sirpa T
  Alma Talent 2021 1. painos

  Perinteiset yritys- tai tuotelähtöiset liiketoimintamallit ovat kriisissä. Globaalit yritysjätit ovat ottamassa yhä suurempaa jalansijaa markkinoilta panostamalla asiakaskeskeiseen...

 9. Valmentava esimies: Onnistumista palvelevat positiot

  Grunbaum, Leni; Ristikangas, Marjo-Riitta
  Alma Talent 2021 0002

  Valmentava esimiestyö on kokonaisvaltainen tapa olla, vaikuttaa toisiin ja tulla vaikutetuksi. Se on arvostavaa, osallistavaa ja tavoitteellista yhteistoimintaa, jossa yksilöiden p...

 10. Markkinoinnin uudet 4 P:tä

  Ruola, Eka
  Alma Talent 2021 1. painos

  Markkinoinnin 4P-malli on maailmanhistorian yksi tunnetuimmista markkinointiteorioista. Aikanaan Jerome McCarthyn kehittämä ja Philip Kotlerin kuuluisaksi tekemä viitekehys on toim...

 11. Valmentava johtajuus

  Ristikangas, Marjo-Riitta; Ristikangas, Vesa
  Alma Talent 2021 0006

  Valmentava johtajuus-kirja on kirjoitettu käsikirjamaisesti tarjoten lukijalle valmentavan johtajuuden taustateoriaa ja myös aimo annoksen käytännön esimerkkejä. Valmentavan johtaj...

 12. Asiantuntijasta esimies: innostusta ja arvostusta esimiestyöhön

  Pitkänen, Eeva; Aaltonen, Tapio; Ristikangas, Vesa
  Alma Talent 2021 1. painos

  Esimiehen keskeinen tehtävä on ihmisten johtaminen, vuorovaikuttaminen. Olla esimies on jotain kokonaan muuta kuin olla asiantuntija. Tämä oivallus jää monilta esimiestehtävään pää...

 13. Työntekijän osallisuus

  Gaudeamus

  Työelämän jatkuva muutos aiheuttaa epävarmuutta. Työntekijöiltä vaaditaan joustavuutta ja sitoutumista itsensä sekä työyhteisönsä kehittämiseen. Kun uudistetaan organisaatioita ja...

 14. Kasvatus- ja koulutusalan johtaminen

  Holappa, Arja-Sisko; Hyyryläinen, Ari; Kola-Torvinen, Pia; Korva, Saana; Smeds-Nylund, Ann-Sofie
  PS-kustannus 2021 1. painos

  Millaista on suomalainen kasvatus- ja koulutusalan johtaminen? Miten kasvatus- ja koulutusala haastaa johtamista? Teoksessa tarkastellaan kasvatus- ja koulutusalan johtamisen kehit...

 15. Ihmisen kokoinen työyhteisö

  Hämäläinen, Pekka
  Saga Egmont 2021 1. painos

  Työelämä on kokenut viimeisten vuosikymmenten aikana suuria muutoksia. Yksi suurin niistä on tehokkuuden korostaminen - tulosta on tehtävä hinnalla minä hyvänsä. Mutta kuinka tämä...

 16. Ihmisen kokoinen työyhteisö

  Hämäläinen, Pekka
  Saga Egmont

  Työelämä on kokenut viimeisten vuosikymmenten aikana suuria muutoksia. Yksi suurin niistä on tehokkuuden korostaminen – tulosta on tehtävä hinnalla minä hyvänsä. Mutta kuinka tämä...

 17. Valmentava johtajuus

  Soback, Dan
  Basam Books

  Kuinka johtaa menestyksekkäästi monimutkaisessa ja jatkuvan muutoksen täyttämässä maailmassa? Millä tavalla odotukset hyvälle johtajuudelle ovat muutoksessa ja miksi? Entä miksi uu...

 18. Valmentava johtajuus: Opas voiman, viisauden ja myötätunnon herättämiseen

  Soback, Dan
  Basam Books 2021 1. painos

  Kuinka johtaa menestyksekkäästi monimutkaisessa ja jatkuvan muutoksen täyttämässä maailmassa? Millä tavalla odotukset hyvälle johtajuudelle ovat muutoksessa ja miksi? Entä miksi uu...

 19. Työntekijän osallisuus: Mitä se on ja mitä sillä tavoitellaan

  Kettunen, Pauli
  Gaudeamus 2021 1. painos

  Työelämän jatkuva muutos aiheuttaa epävarmuutta. Työntekijöiltä vaaditaan joustavuutta ja sitoutumista itsensä sekä työyhteisönsä kehittämiseen. Kun uudistetaan organisaatioita ja...

 20. Hinnoittelun voima: Miten kaikki pyörii hinnan ympärillä

  Simon, Hermann; Orvomaa, Mikael; Möree, Felix; Jonason, Andreas
  Alma Talent 2021 1. painos

  Jokainen meistä tekee kaikilla elämänalueilla jatkuvasti päätöksiä siitä, onko jokin tuote tai palvelu rahamme tai ajankäyttömme arvoinen. Usein pyrimme saamaan myös muut vakuuttun...