Hyppää pääsisältöön
Kaikki kirjastot
 1. Pedagogisen johtajan kirja

  Jalkanen, Juha
  PS-kustannus 2020 1. painos

  Onko organisaatiossasi valtava määrä ideoita, jotka ovat syystä tai toisesta jääneet erinäisille muistilapuille tai kokousmuistiinpanojen marginaaleihin? Tämän kirjan avulla saat v...

 2. Positiivinen johtaminen: johda paremmin opetus- ja kasvatusalalla

  Wenström, Sanna
  PS-kustannus 2020 1. painos

  Syövätkö työn kasvavat vaatimukset innostumista? Haastaako muutos hyvinvointia? Miten muuttaa oppilaitoksen tunnekulttuuria myönteisempään suuntaan? Positiivisen johtamisen ydinaja...

 3. Digiyrittäjän käsikirja: opas menestyksekkään digiajan konsulttibisneksen perustamiseen, pyörittämiseen ja kasvattamiseen

  Raespuro, Mikko
  Books on Demand 2020 1. painos

  Digiyrittäjän käsikirja on syntynyt noin yhden kokonaisen vuoden kestävän työstämisprosessin seurauksena. Tämä prosessi on pitänyt sisällään vanhojen liiketoimintatapojen lähes täy...

 4. Ansaittu julkisuus

  Kilpeläinen, Jaakko
  Alma Talent 2020 1. painos

  Kuinka maksimoida mediahuomio? Helppotajuinen ja käytännönläheinen mediaviestinnän opas kertoo, miten maksimoida mediahuomio ja saada oma viesti näkyviin mediassa. Ansaittu julkisu...

 5. Varmuutta fasilitointiin

  Sipponen-Damonte, Mirjami
  Alma Talent 2020 1. painos

  Kattava ja käytännönläheinen opas kaikille, jotka haluavat syventää osaamistaan ja varmuuttaan palaverien sekä työpajojen osallistavassa ohjaamisessa, eli fasilitoinnissa. Varmuutt...

 6. Läsnä etänä: seitsemän oppituntia tulevaisuuden työelämästä

  Haapakoski, Kati; Niemelä, Anna; Yrjölä, Elina
  Alma Talent 2020 1. painos

  Itseohjautuvuus, etätyö ja etäjohtaminen ovat aikamme iskusanoja. Mutta mitä tapahtuu, kun etätyö iskee yllättäen ja samalla koko kansakunta - ja lähes koko maailma - joutuu kaikin...

 7. Kestävä markkinointi: ilmastonmuutosopas brändeille

  Lillberg, Petteri; Mattila, Riku
  Alma Talent 2020 1. painos

  Jos markkinointi ei muutu, siitä on vaarassa tulossa kestämättömien elämäntapojen mannekiini, ilmastonmuutoksen syntipukki. Kestävä markkinointi - Ilmastonmuutosopas brändeille! on...

 8. Konsultointi keskusteluna: vuorovaikutuksen vivahteita ja tilanneherkkää tasapainoilua

  Puutio, Risto; Kykyri, Virpi-Liisa
  Metanoia Instituutti

  Ensimmäinen suomenkielinen käytännön tutkimukseen perustuva konsultointia käsittelevä kirja. Kirjoittajien tekemä laaja tutkimustyö aiheesta antaa pohjaa syvälliselle keskustelulle...

 9. Johda tunneilmastoa: Vapauta työyhteisösi todellinen potentiaali

  Rantanen, Jarkko; Leppänen, Ira; Kankaanpää, Heikki
  Alma Talent 2020 1. painos

  Tämä kirja kertoo työpaikan tunneilmastosta ja sen vaikutuksista ihmisten, tiimien ja työyhteisöjen suorituskykyyn. Ihmisten työssään kokemat tunteet vaikuttavat heidän suorituskyk...

 10. Menestyvä ja hyvinvoiva yritys positiivisen psykologian valossa: yritysjohdon ja työntekijöiden käsityksiä menestyksestä

  Uusiautti, Satu
  Books on Demand

  Menestys työssä on kiehtova ja monitasoinen ilmiö – se on tuottavuutta ja tuloksia, mutta myös onnistumisia, merkityksellisyyden tunnetta ja tekemisen meininkiä. Tässä tutkimuksess...

 11. Ledning sökes

  Zandrén, Stig
  Books on Demand

  Boken 'Ledning sökes' belyser ledningsprocessen och det personliga ledarskapet med utgångspunkt från vad socialt ansvarstagande och hållbar utveckling innebär för organisationer oc...

 12. Reklamen och alkoholen

  Törsleff, Nicole
  Books on Demand

  Reklamen och alkoholen är en handbok som berör makten och fällorna som reklamen har på alkoholen, en makt som även berör hälsa, omsorg, socialt arbete och socialt ansvar. Reklamen...

 13. Tee itsestäsi brändi 2: Asiantuntijaviestintä livenä ja verkossa

  Kortesuo, Katleena
  Books on Demand 2020 1. painos

  Tee itsestäsi brändi 2 on toinen, täysin uudistettu painos Katleena Kortesuon suositusta henkilöbrändioppaasta. Teos on käsikirja, joka opastaa asiantuntijoita kirjoittamaan, puhum...

 14. Käytännön kirjanpito

  Tomperi, Soile
  Edita Publishing Oy 2020 28. painos

  Käytännön kirjanpito on alansa perusteos, jossa käsitellään pk-yritysten kirjanpitoa huomioiden eri yritysmuotojen, arvonlisäverotuksen ja välittömän verotuksen perusteet sekä vaik...

 15. Miten johtaa ihmistä

  Järvinen, Pekka
  Alma Talent 2020 1. painos

  Vaikka johtaminen ja maailma esimiehen ympärillä muuttuu, on johtamisen ympärillä ikiaikaisia kysymyksiä ja haasteita. Kokenut organisaatiopsykologi Pekka Järvinen on koostanut opp...

 16. Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu

  Tomperi, Soile
  Sanoma Pro Oy 2019 30. painos

  Kirjassa käsitellään elinkeinotulon verottamista ja yrityksen verotettavan tulon määräytymistä. Tilinpäätössuunnitteluosassa tarkastellaan tavoitetulokseen vaikuttavia seikkoja ja...

 17. Social Selling - Henkilöbrändi, verkostot ja sosiaalinen media B2B-myynnissä

  Pääkkönen, Laura
  Noblea 2017 1. painos

  Myynti on siirtymässä sosiaaliseen ja digitaaliseen aikaan, mikä avaa uusia mahdollisuuksia löytää ja auttaa asiakkaita, rakentaa hedelmällisiä asiakassuhteita sekä tuoda esille my...

 18. Johtaminen kompleksisessa maailmassa: Viisautta pirullisten ongelmien kohtaamiseen

  Vartiainen, Pirkko; Raisio, Harri
  Gaudeamus 2020 1. painos

  Ennakoimattomuus, suuret kokonaisuudet ja pirulliset ongelmat haastavat nykyjohtajat. Elämme kompleksisessa maailmassa, jossa asiat ja ilmiöt kietoutuvat ja vaikuttavat toisiinsa o...

 19. Yrityksen perustamisopas – Käytännön perustamistoimet 2020

  Holopainen, Tuulikki
  Asiatieto T. Holopainen Oy 2020 30. painos

  Soveltuu henkilölle, joka on päättänyt yrittäjäksi ryhtymisestä ja tarvitsee tietoa yrityksen perustamisen käytännön toimista. Tietolähde myös yrittäjyyttä opiskeleville ja yritys...

 20. Johda merkitystä

  Aaltonen, Tapio; Ahonen, Pirjo; Sahimaa, Jaakko
  Alma Talent 2020 1. painos

  Ihmiset kaipaavat työhönsä merkityksen kokemusta, ehkä enemmän kuin koskaan. Aiheesta on alettu puhua akateemisen maailman lisäksi vakavasti myös bisnesmaailmassa ja kaikkialla työ...