Vuorovaikutus asiakastyössä : Asiakkaan kohtaaminen sosiaali- ja terveysalalla

  Vuorovaikutus asiakastyössä : Asiakkaan kohtaaminen sosiaali- ja terveysalalla / Kaarina Mönkkönen

  Ihmisten välistä vuorovaikutusta voisi verrata tanssiin, jossa toista osapuolta kutsutaan tietynlaisiin askelkuvioihin. Myös vuorovaikutustilanteessa toinen voi dominoida tai astua taitamattomuuttaan toisen varpaille. Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan työn muuttuessa ja monipuolistuessa tarvitaan yhä enemmän luovia taitoja. Asiakas on osattava kohdata yksilönä ja kunkin tilanteen omilla ehdoilla. Toisinaan on vaikea määritellä, millainen vuorovaikutus palvelee asiakasta parhaiten. Vuorovaikutus asiakastyössä auttaa ymmärtämään asiakaskohtaamisten moninaisuutta. Se kuvaa, millaiseen vuorovaikutukseen olisi tärkeä pyrkiä ja mitkä ovat asiakastyön kompastuskiviä. Työssä kohdattavia tilanteita lähestytään käytännön esimerkein. Miten rakennetaan yhteistoiminnallinen suhde asiakkaan ja moniammatillisen tiimin kanssa? Kuinka asiakkaan toimijuutta tuetaan? Mitä merkitsee dialoginen työote osana työyhteisö- ja tiimitaitoja?

  asiakastyö sosiaaliala terveydenhuoltoala vuorovaikutus sosiaalinen vuorovaikutus asiantuntijuus asiakaslähtöisyys dialogisuus asiakkaat toimijuus tukeminen työyhteisöt yhteistoiminnallisuus työyhteisötaidot hoitotyö psyykkinen kuormittavuus soveltava taide tanssi ryhmät baletit (teokset) sukupuolisuus työryhmät dialoginen filosofia vanhuspalvelut professionalismi

  Gaudeamus 1.edition
  FIN EISBN:9789523455313

  You may be interested in...