Skip to main content
All libraries

Journal.fi - suomalaisia tiedelehtiä verkossa/Finländska vetenskapstidskrifter på nätet/Finnish Scholarly Journals Online

Journal.fi on uusi tiedelehtien toimittamiseen ja julkaisemiseen tarkoitettu palvelu, jota ylläpitää Tieteellisten seurain valtuuskunta. Sivustolla on tällä hetkellä noin 80 suomalaista tieteellistä lehteä ja vuosikirjaa.

Journal.fi är en ny för redigering och publicering av vetenskapstidskrifter ämnad tjänst, som upprätthålls av Vetenskapliga samfundens delegation. På sajten finns för närvarande omkring 80 finländska vetenskapliga tidskrifter och årsböcker.