Skip to main content
All libraries

Journal.fi - suomalaisia tiedelehtiä verkossa/Finländska vetenskapstidskrifter på nätet/Finnish Scholarly Journals Online

Journal.fi on uusi tiedelehtien toimittamiseen ja julkaisemiseen tarkoitettu palvelu, jota ylläpitää Tieteellisten seurain valtuuskunta. Sivustolla on tällä hetkellä noin 90 suomalaista tieteellistä lehteä ja vuosikirjaa.

Journal.fi är en ny för redigering och publicering av vetenskapstidskrifter ämnad tjänst, som upprätthålls av Vetenskapliga samfundens delegation. På sajten finns för närvarande omkring 90 finländska vetenskapliga tidskrifter och årsböcker.

Journal.fi is a new journal management and publishing service provided by the Federation of Finnish Learned Societies. The site features 90 Finnish scholarly journals, with more to come.