Varhaiskasvatuksen käsikirja

  Varhaiskasvatuksen käsikirja / Eeva Hujala, Leena Turja, Eeva Hujala, Leena Turja, Alisa Alijoki

  Varhaiskasvatuksen käsikirja on ensimmäinen laaja kokoomateos, jossa esitellään keskeinen osaaminen varhaiskasvatuksen kehittämisen perustaksi. Kirjassa annetaan välineitä viedä varhaiskasvatussuunnitelmat käytännön työhön. Kirjan artikkelit käsittelevät lapsen kehitystä ja oppimista sekä varhaispedagogiikan lähtökohtia. Asiantuntijat kertovat lasten taiteellisesta toiminnasta, musiikin maailmasta, liikunnasta, eettisistä ja katsomuskasvatuksellisista kysymyksistä, matemaattisesta ajattelusta sekä ympäristöön suuntautuvasta tutkivasta toiminnasta. Lasten moninaisuuden huomioon ottaminen ja tasa-arvoisuuden toteutuminen tuodaan myös esiin. Lisäksi kirjassa tarkastellaan varhaiskasvatustoimintaa kokonaisuutena laadun, johtajuuden sekä työyhteisön ja työn kehittämisen näkökulmista. Monipuolinen teos on suunnattu niin varhaiskasvatustyötä tekeville kuin alaa opiskeleville. Se soveltuu myös lasten vanhempien sekä muiden lasten elämästä ja toiminnasta kiinnostuneiden luettavaksi. 4., uudistettu painos.

  lasten kehitys varhaiskasvatus pedagogiikka päivähoito esiopetus leikki lapset osallisuus päiväkodit erityiskasvatus taidekasvatus musiikkikasvatus liikuntakasvatus uskontokasvatus eettinen kasvatus tiedekasvatus teknologiakasvatus ympäristökasvatus monikulttuurisuus oppiminen johtajuus työyhteisöt kasvatusoppaat läsnäolo päivähoitajat

  PS-kustannus 1.utgåva
  FIN EISBN:9789524517638

  Du kan också vara intresserad av dessa...