Gå till huvudinnehåll
Alla bibliotek
 1. Kevytyrittäjyys - Opas sivutoimiseen yrittäjyyteen

  Sekki, Otto Härkönen Antti
  Kauppakamari 2020 1. utgåva

  Haluatko ryhtyä yrittäjäksi mutta aloittaa sen turvallisella tavalla? Työelämä on murroksessa, jossa sivutoiminen yrittäjyys yleistyy. Tämä edellyttää uusien taitojen oppimista ja...

 2. Yrityksen kirjanpito: liiketapahtumista tilinpäätökseen, 5. uudistettu laitos

  Ihantola, Eeva-Mari; Leppänen, Pasi
  Gaudeamus 2021 1. utgåva

  Yrityksen kirjanpito - liiketapahtumista tilinpäätökseen on monipuolinen johdatus kirjanpidon ja tilinpäätöksen perusteisiin. Se käsittelee kattavasti kaikki kirjanpitoprosessin va...

 3. Yrityksen asiakasmarkkinointi

  Bergström, Seija; Leppänen, Arja
  Edita Publishing Oy 2021 19. utgåva

  Selkeä ja kattava markkinoinnin perusteos tarkastelee markkinoinnin kilpailukeinojen valintaa ja asiakkuuksien hallintaa kokonaisvaltaisesti. Teoksessa huomioidaan markkinointiympä...

 4. Työnantajabrändi ja työntekijäkokemus: rakenna vetovoimainen työpaikka, jota tavoittelemasi työntekijät rakastavat ja kilpailijasi kadehtivat

  Huhta, Miikka; Myllyntaus, Visa
  Alma Talent 2021 1. utgåva

  Kilpailu osaajista kiihtyy: osaamistarpeet muuttuvat, työmarkkinat polarisoituvat ja väestö ikääntyy. Samalla kasvavat niin työntekijöiden kuin rekrytoijien vaateet; halutaan merki...

 5. Vaurastu kuin nainen

  Laakso, Moona
  Into Kustannus 2021 1. utgåva

  On naisten vuoro vaurastua! Elokuussa 2021 ilmestyvä Vaurastu kuin nainen kertoo 12 menestyneen suomalaisen naisen tarinat rikastumisesta. Kirjassa sijoittavat sekatyöläiset, yritt...

 6. Organisaatioteoriat

  Harisalo, Risto
  Tietosanoma 2021 2. utgåva

  Organisaation menestys perustuu pitkälti johtajien haluun ja kykyyn organisoida toiminta oikein. Tähän tarvitaan valmiutta ajatella organisaatioita eri näkökulmista ja nähdä niiden...

 7. Viestinnän johtaminen strategiasta tuloksiin

  Marjamäki, Pipsa Lotta; Vuorio, Jenni
  Alma Talent 2021 1. utgåva

  Viestinnän strategisemmalla johtamisella on mahdollisuus terävöittää niin yritysten kuin julkisen sektorin tuloksentekokykyä. Viestintä on jotain, mitä me kaikki teemme koko ajan....

 8. Älykäs itsensä johtaminen: näkökulmia henkilökohtaiseen kasvuun

  Sydänmaanlakka, Pentti
  Alma Talent 2021 1. utgåva

  Älykäs itsensä johtaminen on itsetuntemusta - omien tavoitteiden tiedostamista ja viemistä käytäntöön. "Se on tärkeää, jotta saamme elämämme paremmin hallintaan ja voimme elää onne...

 9. Johtamisopit Suomessa: taylorismista innovaatioteorioihin

  Seeck, Hannele
  Gaudeamus 2021 6. utgåva

  Miten suomalainen johtamistraditio on kehittynyt ja miten tämä kehitys eroaa kansainvälisestä? Millaisten johtamisoppien avulla kohtaamme tämän päivän ja tulevaisuuden haasteita? J...

 10. Yhteistoimintajohtaminen terveydenhuollossa

  Suonsivu, Pekka
  Books on Demand

  Terveydenhuollon organisaatiot ovat Suomessa moniportaisia asiantuntijaorganisaatioita. Tämä tekee johtamisesta ja esimiestyöstä haasteellista. Nykyaikainen johtaminen pyrkii kokoa...

 11. Johtamisopit Suomessa

  Seeck, Hannele
  Gaudeamus

  Miten suomalainen johtamistraditio on kehittynyt ja miten tämä kehitys eroaa kansainvälisestä? Millaisten johtamisoppien avulla kohtaamme tämän päivän ja tulevaisuuden haasteita?...

 12. Laskentatoimi

  Jormakka, Raija; Koivusalo, Kaija; Lappalainen, Jaana; Niskanen, Mervi
  Edita Publishing Oy 2021 7. utgåva

  Laskentatoimi on ammattikorkeakoulujen laskentatoimen perusoppikirja, joka soveltuu esimerkiksi liiketalouden ja matkailualan opiskelijoille. Kirja tarjoaa tuoreen näkökulman laske...

 13. Kehittäjän oppiva asenne

  Huhtala, Marjo; Villanen, Jaana
  Value Books 2021 1. utgåva

  Kehittäjän oppiva asenne-teos. Kirja tarkastelee kehittäjän mieltä pureutuen niihin tekijöihin, jotka vaikuttavat kehityksen onnistumiseen ja yrityksen menestymiseen. Kirjaa varten...

 14. Käytännön kirjanpito

  Tomperi, Soile
  Edita Publishing Oy 2021 29. utgåva

  Käytännön kirjanpito on alansa perusteos, jossa käsitellään pk-yritysten kirjanpitoa huomioiden eri yritysmuotojen, arvonlisäverotuksen ja välittömän verotuksen perusteet sekä vaik...

 15. Kehittyvä kirjanpitotaito

  Tomperi, Soile
  Edita Publishing Oy 2021 18. utgåva

  Kehittyvä kirjanpitotaito -kirjassa tarkastellaan mm. arvonlisäverotusta, poistoja, osatuloutusta, käyttöomaisuuden arvonkorotuksia, rahoitustoimen kirjauksia sekä osakeyhtiön pääo...

 16. Luottamuskysymys

  Haapala, Jaana; Lehtipuu, Unna
  Alma Talent 2021 1. utgåva

  Keneen sinä luotat ja miksi? Harmittomalta kuulostava kysymys on tullut yhä kriittisemmäksi maailmassa, jossa luottamuspääoma rapistuu ja luottamuskriisi useiden mittausten mukaan...

 17. Asiakkaista ansaintaan: Asiakaskeskeinen liiketoimintamalli

  Hänti, Sirpa T
  Alma Talent 2021 1. utgåva

  Perinteiset yritys- tai tuotelähtöiset liiketoimintamallit ovat kriisissä. Globaalit yritysjätit ovat ottamassa yhä suurempaa jalansijaa markkinoilta panostamalla asiakaskeskeiseen...

 18. Valmentava esimies: Onnistumista palvelevat positiot

  Grunbaum, Leni; Ristikangas, Marjo-Riitta
  Alma Talent 2021 0002

  Valmentava esimiestyö on kokonaisvaltainen tapa olla, vaikuttaa toisiin ja tulla vaikutetuksi. Se on arvostavaa, osallistavaa ja tavoitteellista yhteistoimintaa, jossa yksilöiden p...

 19. Markkinoinnin uudet 4 P:tä

  Ruola, Eka
  Alma Talent 2021 1. utgåva

  Markkinoinnin 4P-malli on maailmanhistorian yksi tunnetuimmista markkinointiteorioista. Aikanaan Jerome McCarthyn kehittämä ja Philip Kotlerin kuuluisaksi tekemä viitekehys on toim...

 20. Valmentava johtajuus

  Ristikangas, Marjo-Riitta; Ristikangas, Vesa
  Alma Talent 2021 0006

  Valmentava johtajuus-kirja on kirjoitettu käsikirjamaisesti tarjoten lukijalle valmentavan johtajuuden taustateoriaa ja myös aimo annoksen käytännön esimerkkejä. Valmentavan johtaj...