Tietämisen haasteet: FI4

  Tietämisen haasteet: FI4 / Jari Keinänen, Tere Vadén

  Tietämisen haasteet on lukion filosofian Tieto, tiede ja todellisuus -kurssin (FI4) oppikirja, joka noudattaa vuonna 2016 käyttöön otettua lukion opetussuunnitelmaa. Selkeästi ja elävästi kirjoitetussa kirjassa tutustutaan metafysiikan, tietoteorian ja tieteenfilosofian peruskysymyksiin. Tietämisen haasteet rohkaisee arviomaan kriittisesti tiedollisia väitteitä sekä tarjoaa välineitä hahmottaa * mitä tieto ja totuus ovat * mitkä ovat ihmisen tietokyvyn rajat * millainen on todellisuuden perusluonne * millaista on tieteellinen tutkimus, päättely ja selittäminen. Sarjan muiden osien tapaan Tietämisen haasteissa on runsaasti tehtäviä ja monipuolinen, käsittelyä syventävä kuvitus.

  filosofia lukio tietoteoria tieteenfilosofia oppikirjat kompleksisuus vastaukset ontologia (filosofia) poikkitieteisyys ympäristöfilosofia perustutkimus tieto bioetiikka ympäristöterveydenhuolto tutkimustekniikka

  Atena Kustannus Oy 1.edition
  FIN EISBN:9789523005952

  You may be interested in...