Gå till huvudinnehåll
Alla bibliotek
 1. Human and Machine Consciousness

  Gamez, David
  Open Book Publishers

  Consciousness is widely perceived as one of the most fundamental, interesting and difficult problems of our time. However, we still know next to nothing about the relationship betw...

 2. #gördetnu - så lyckas ditt företag med sociala medier

  Pallin, Fredrik
  Southside stories

  Med den här boken vill jag inspirera dig att utforska vad en aktiv närvaro på sociala medier kan göra för ditt företag eller organisation. Boken ger konkreta tips och idéer kring h...

 3. 1,001 CCNA Routing and Switching Practice Questions For Dummies (+ Free Online Practice)

  Clarke, Glen E.
  John Wiley and Sons, Inc. 2014 1. utgåva

  Test your CCNA skills as you prepare for the CCNA Routing and Switching examsTo achieve CCNA Routing and Switching certification, you'll need to demonstrate a solid understanding o...

 4. 10 steg mot en säkrare arbetsplats

  Lenner, Matz
  SIS Förlag

  Hur säker är du som arbetar med maskiner? Ett sätt att ta reda på vilka risker som kan uppstå och hur du kan minimera dem är att ta fram ett bra underlag i form av en riskanalys o...

 5. 101 Excel 2013 Tips, Tricks and Timesavers

  Walkenbach, John
  John Wiley and Sons, Inc. 2013 1. utgåva

  Get the most out of Excel 2013 with this exceptional advice from Mr. Spreadsheet himself!Excel 2013 is excellent, but there's lots to learn to truly excel at Excel! In this latest...

 6. 250 HTML and Web Design Secrets

  Holzschlag, Molly E.
  John Wiley and Sons, Inc. 2004 1. utgåva

  This value-priced guide by one of the Top 25 Most Influential Women on the Web delivers 250 solutions, workarounds, tips, and annoyance-busters that Web designers won't find anywh...

 7. 3-fas växelström

  Kronkvist, Sven-Bertil
  Revma utbildning

  Trefas växelström ger läsaren både teoretiska och praktiska kunskaper om det allmänna elnätets uppbygg­nad och funktion, motordrifter och installationer. Det finns anvisningar för...

 8. 3D Printing For Dummies

  Hausman, Kalani Kirk; Horne, Richard
  Wiley 2013

  Get started printing out 3D objects quickly and inexpensively! 3D printing is no longer just a figment of your imagination. This remarkable technology is coming to the masses with...

 9. 9 moralfilosofiska frågor i informationsåldern

  Ågren, Per-Olof
  Books on Demand

  9 moralfilosofiska frågor i informationsåldern är en essäsamling där Per-Olof Ågren söker initiera samtal kring nödvändiga moralfilosofiska frågor i en tid av informationsteknisk u...

 10. 99 koncept - för dig som vill använda IT för verksamhets- och affärsutveckling

  Fredholm, Peter
  Studentlitteratur

  Boken är en beskrivning av de mest aktuella trenderna inom IT och management. De olika koncepten beskrivs i alfabetisk ordning och för varje avsnitt finns en förklarande översikt,...

 11. Access 2002 / Arto Sainio

  Sainio, Arto
  Docendo 2002

  Perusteet kerrataan lyhyesti ja liikkeelle lähdetään tietokantojen suunnittelemisesta ja luomisesta. Opit miten tietokantoja muokataan, ylläpidetään ja päivitetään. Tutuksi tuleva...

 12. Access 2002/2003 : VBA-kielen perusteet

  Sainio, Arto
  Arto Sainio Tmi 2007

  Access VBA-kielen avulla voit kirjoittaa omia uusia funktioita, täydentää Accessin automaattisesti tai ohjatusti laadittuja lomake- ja raporttiratkaisuja, hyödyntää lomakkeiden ja...

 13. Access 2002/2003 : lomakkeet, raportit ja tietokantasivut

  Sainio, Arto
  Arto Sainio Tmi 2007

  Access tarjoaa tietokantaratkaisun lisäksi monipuoliset mahdollisuudet käyttäjäystävällisen käyttöliittymän laatimiseen. Julkaisu esittelee yksityiskohtaisten esimerkkien avulla lo...

 14. Access 2002/2003, kyselyt

  Sainio, Arto
  Arto Sainio Tmi 2006 1. utgåva

  Julkaisu kattaa Accessin tarjoamat keinot valmiin tietokannan tietojen poimintaan ja tiivistä-miseen. Tavoitteena on, että julkaisun avulla oppii käyttämään Access-ohjelman suodatu...

 15. Access 2003, perusteet

  Sainio, Arto
  Arto Sainio Tmi 2006 1. utgåva

  Julkaisu sisältää perustiedot tietokantaohjelmasta Access. Tavoitteena on, että julkaisun avulla oppii perustamaan yksinkertaisen tietokannan, syöttämään siihen tietoja, etsimään v...

 16. Access 2007 : perusteet

  Sainio, Arto
  Arto Sainio Tmi 2007

  Julkaisu sisältää perustiedot tietokantaohjelmasta Access 2007. Julkaisun tavoitteena on, että lukija oppii perustamaan yksinkertaisen tietokannan, syöttämään siihen tietoja, etsim...

 17. Access 2010 All-in-One For Dummies<sup>&#174;</sup>

  Barrows, Alison; Young, Margaret Levine; Stockman, Joseph C.
  John Wiley and Sons, Inc. 2010 1. utgåva

  The all-in-one reference to all aspects of Microsoft Access 2010 If you want to learn Microsoft Access inside and out, the nine minibooks in this easy-access reference are exactl...

 18. Access 2013 Grunder

  Ansell, Eva
  Docendo

  I Access 2013 kan du ta hjälp av de många mallar som finns för att skapa lättanvända och professionella relationsdatabaser. I boken beskriver vi hur du arbetar med skrivbordsdataba...

 19. Access 2016 Grunder

  Ansell, Eva
  Docendo

  I Access 2016 kan du ta hjälp av de många mallar som finns för att skapa lättanvända och professionella relationsdatabaser. I boken beskriver vi hur du arbetar med skrivbordsdataba...