Gå till huvudinnehåll
Alla bibliotek
 1. Kehittyvä kirjanpitotaito

  Tomperi, Soile
  Edita Publishing Oy 2019 17. utgåva

  Kehittyvä kirjanpitotaito -kirjassa tarkastellaan mm. arvonlisäverotusta, poistoja, osatuloutusta, käyttöomaisuuden arvonkorotuksia, rahoitustoimen kirjauksia sekä osakeyhtiön pääo...

 2. Kehittyvä kirjanpitotaito : Business

  Tomperi, Soile
  Edita Publishing Oy 2017 16. utgåva

  Kehittyvä kirjanpitotaito -kirjassa tarkastellaan mm. arvonlisäverotusta, poistoja, osatuloutusta, käyttöomaisuuden arvonkorotuksia, rahoitustoimen kirjauksia sekä osakeyhtiön pääo...

 3. Kiinteistöyhtiön kirjanpito ja tilinpäätös : Hallinto ja talous

  Manner, Kari; Suulamo, Antti
  Kiinteistöalan Kustannus Oy 2010 9. utgåva

  "Käytännönläheinen ja kattava opas isännöitsijöille ja kirjanpitäjille kirjanpidon hoitoon, tilinpäätöksen tekoon ja tilinpäätösinformaation antamiseen. Lisäksi ohjeet tilintarkast...

 4. Kirjanpito käytännönläheisesti

  Lindfors, Hannele
  Helsingin seudun kauppakamari, 2010 2010 4. uud. p.

  Kirjanpito on lakisääteinen velvoite, joka voidaan täyttää eri tavoin. Suunnitelmallisesti ja järkevästi hoidettuna siitä saadaan yrityksen päätöksenteon tueksi tärkeää tietoa....

 5. Konsernitilinpäätös ja IAS

  Alhola, Kari
  WSOY 2003

  Tässä ajankohtaisessa kirjassa tarkastellaan konsernitilinpäätöstä ja IASraportointia. Aihealueita on lähestytty perusteista alkaen, joten teos soveltuu kaikille konsernitilinpäätö...

 6. Kunnallisen tilintarkastuksen ulkoistaminen : kuntien näkemyksiä tarkastuksesta, sen lisäarvosta ja kehittämistarpeista

  Tampere University Press 2002

  Tilintarkastus on lähtökohtaisesti varmistuspalvelu. Se pyrkii varmistamaan, että annetut tiedot, joiden pohjalta organisaatioiden toimintaa johdetaan, ovat ”oikeita ja riittäviä”....

 7. Laskentatoimen analyysiä ja analytiikkaa

  Laitinen, Erkki K.
  Vaasan Yritysinformaatio Oy

  Tämän teoksen tarkoituksena on esitellä analyyttisia ratkaisuja ja empiiristä analyysia yrityksen laskentatoimen näkökulmasta. Uudistuva teknologia ja valtavat tietomassat ovat pak...

 8. Laskentatoimi

  Jormakka, Raija; Koivusalo, Kaija; Lappalainen, Jaana; Niskanen, Mervi
  Edita Publishing Oy 2021 7. utgåva

  Laskentatoimi on ammattikorkeakoulujen laskentatoimen perusoppikirja, joka soveltuu esimerkiksi liiketalouden ja matkailualan opiskelijoille. Kirja tarjoaa tuoreen näkökulman laske...

 9. Laskentatoimi

  Jormakka, Raija
  Edita Publishing Oy 2015 4. utgåva

  Uudistettu Laskentatoimi on ammattikorkeakoulujen laskentatoimen perusoppikirja, joka soveltuu esimerkiksi liiketalouden ja matkailualan opiskelijoille. Kirja tarjoaa tuoreen näkök...

 10. Laskentatoimi

  Jormakka, Raija
  Edita 2013 3. p.

  Laskentatoimi on ammattikorkeakoulujen laskentatoimen perusoppikirja, joka soveltuu esimerkiksi liiketalouden ja matkailualan opiskelijoille. Kirja tarjoaa tuoreen näkökulman laske...

 11. Laskentatoimi ja kannattavuuden hallinta

  Alhola, Kari
  WSOY 2002

  Tämä kirja on tarkoitettu sekä korkeakoulujen että yritysten käyttöön liiketoiminnan kustannusten ja kannattavuuden peruskysymysten oppimiseen sekä näiden alueiden ajattelu- ja toi...

 12. Laskentatoimi johtamisen tukena

  Suomala, Petri
  Edita Publishing Oy 2014 1. utgåva

  Laskentatoimi johtamisen tukena -teoksessa esitellään johdon laskentatoimen peruskäsitteet ja laskentamenetelmät ja ankkuroidaan ne käytännön päätöksentekotilanteisiin. Kirjassa ha...

 13. Laskentatoimi johtamisen tukena. Osa I Johdon laskentatoimi palvelufunktiona (luvut 1 - 3)

  Lyly-Yrjänäinen, Jouni
  Edita Publishing Oy 2014 1. utgåva

  Laskentatoimi johtamisen tukena -kirjan ensimmäisessä osassa tutustutaan laskentatoimen peruskäsitteisiin. Siinä pohditaan johdon laskentatoimen olemusta määritelmien ja käytännön...

 14. Laskentatoimi johtamisen tukena. Osa II Laskennan menetelmät ja tekniikat (luvut 4 - 7)

  Lyly-Yrjänäinen, Jouni
  Edita Publishing Oy 2014 1. utgåva

  Laskentatoimi johtamisen tukena -kirjan toisessa osassa keskitytään johdon laskentatoimen työkaluihin. Siinä tutustutaan kustannuslaskentaan, investointien suunnitteluun, budjetoin...

 15. Laskentatoimi johtamisen tukena. Osa III Laskennan sisäiset asiakkaat (luvut 8 - 12)

  Lyly-Yrjänäinen, Jouni
  Edita Publishing Oy 2014 1. utgåva

  Laskentatoimi johtamisen tukena -kirjan kolmannessa osassa tarkastellaan, miten johdon laskentatoimi näyttäytyy myynti- ja markkinointiorganisaatioiden, tuotekehityksen ja tuotanno...

 16. Laskentatoimi päätöksenteon apuna

  Sanoma Pro Oy 2004 18. utgåva

  Tämä kirja on suunniteltu ensisijaisesti ammattikorkeakoulujen operatiivisen laskentatoimen opiskelua varten. Kirja soveltuu kuitenkin käytettäväksi myös muiden oppilaitosten sekä...

 17. Liike-elämän matematiikka

  Saaranen, Pirjo; Pösö, Jarmo; Kolttola, Eliisa
  Edita Publishing Oy 2017 12. utgåva

  Taloudellisten seikkojen analysointi asettaa liike-elämän ammattilaisille haasteellisia vaatimuksia. Liike-elämän matematiikka on ajantasainen ja selkeä matematiikan oppikirja, jos...

 18. Liikkeen- ja ammatinharjoittajan kirjanpitokirja

  Salin, Marjo
  Verotieto 2012

  Liikkeen- ja ammatinharjoittajan kirjanpitokirja on käytännönläheinen

 19. Logistics and Retail Management, 3rd ed

  SPARKS, John FERNIE, Leigh
  Kogan Page 2009 3. utgåva

  Logistics and Retail Management brings together current thinking on supply chain management, global logistics, fashion logistics, e-logistics and green supply chains. Also includes...

 20. Mathematics of economics and business

  Sotskov, Yuri N.
  Taylor & Francis 2006