Gå till huvudinnehåll
Alla bibliotek

IFRS-tilinpäätösmalli 2012 : KHTsarja

IFRS-raportoijan selkeä ja havainnollinen opas.

IFRS-tilinpäätösmalli 2012 auttaa tilinpäätöksen laatimisessa niiden IFRS-standardien mukaisesti, joita yritysten on sovellettava vuoden 2012 raportoinnissa. IFRS-tilinpäätösmallin erillisissä, vierekkäisillä sivuilla kulkevissa esimerkki- ja selostusosissa esitetään kuvitteellisen yhtiön koko IFRS-tilinpäätös ja käydään läpi standardeista tulevat vaatimukset: toimintakertomus ja tunnusluvut, konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, konsernitase, konsernin rahavirtalaskelma, laskelma konsernin oman pääoman muutoksista ja konsernitilinpäätöksen liitetiedot.

Tämän vuoden painoksessa on erityistä huomioita kiinnitetty luettavuuden parantamiseen sekä esimerkkien tarkentamiseen. Sen lisäksi laatimisperiaatteissa on huomioitu jatkuvuuden periaate ja kirjan loppuun on lisätty oma luku vaatimuksista, jotka suomalaisten listayhtiöiden tulee huomioida tilinpäätöksissään IFRS-standardien lisäksi.

Kirjan loppuun on lisäksi lisätty yhteenvedot vuonna 2013 voimaan tulevista liitetietovaatimuksista, jotka tulevat muutetusta IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardista sekä uudesta IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen -standardista. Näihin vaatimuksiin on hyvä valmistautua jo ennakkoon.

ST-Akatemia Oy 1. utgåva
FIN EISBN: 9789522181350

Fås med följande bibliotekskort

Ej tillgänglig.

Du kan också vara intresserad av dessa...

Osakeyhtiön tilinpäätösmalli 2012 : KHTsarja

Kansainväliset tilintarkastusalan standardit 2013

IFRS-tilinpäätösmalli 2013 : KHTsarja

Mitä tilinpäätös kertoo?

Salmi, Ilari

Mitä tilinpäätös kertoo?

Ilari, Salmi