Hyppää pääsisältöön Hyppää hakutuloksiin
Kaikki kirjastot
 1. Traumainformoitu työote

  Matikka, Johanna Linner; Hipp, Tiia
  PS-kustannus 2023 1. painos

  "Suljin pois monta vuotta, en halunnut käsitellä näitä. Häpeä pitää ylivireisenä, suorittajana." Ihmistyössä kohdataan päivittäin asiakkaita, joilla on elämänhistoriassaan erilaisi...

 2. Ulkona opettamisen käsikirja

  Kaasinen, Arja; Myllyniemi, Ulla
  PS-kustannus 2023 1. painos

  "Parasta ulkona ovat ne hetket, kun oppilas puuhaa posket punaisina tehtäväänsä valmiiksi. Ulko-opetuksesta en enää luovu!" Mitä ulkona opettaminen oikein tarkoittaa? Mistä ulkona...

 3. Lasketaan leikkien : käsikirja varhaiskasvatuksen matematiikkaan

  Vartiainen, Jenni; Sormunen, Kati; Kangas, Jonna; Reunamo, Jyrki
  PS-kustannus 2023 1. painos

  Miten innostua lasten kanssa jatkuvasti läsnä olevasta arkisesta matematiikasta? Miten leikki mahdollistaa matemaattisten taitojen oppimisen? Kuka oppii matikkaa? Matematiikka on k...

 4. Pessimismi opetuksessa : vaatimattomia vinkkejä opettajalle

  Saviniemi, Maija; Maikkola, Merja; Vaskuri, Paula; Kinnunen, Milla
  PS-kustannus 2023 1. painos

  Pessimisti ei pety, hänen lasinsa on puoliksi tyhjä ja elämänsä yhtä riman alitusta - vai onko sittenkään? Voiko pessimistinen ajattelutapa olla joillekin myös vahvuus? Voisivatko...

 5. Huomaa hyvä! : näin ohjaat lasta ja nuorta löytämään luonteenvahvuutensa

  Uusitalo, Lotta; Vuorinen, Kaisa
  PS-kustannus 2023 1. painos

  Meistä kukaan ei synny sen paremmin rehellisyyden kuin itsehillinnänkään mestarina, vaan näitä taitoja on tietoisesti kasvatettava. Tulemme vahvoiksi siinä, mitä teemme paljon; hei...

 6. Poissa porukasta : vahvista kouluun kiinnittymistä ja puutu poissaoloihin

  Virtanen, Tuomo; Pelkonen, Jenni
  PS-kustannus 2023 1. painos

  Miksi pulpetti on tyhjä? Mitä lisääntyvien koulupoissaolojen taustalla on? Mikä tukisi oppilaan hyvinvointia ja kiinnittymistä kouluun? On tärkeää puuttua koulupoissaoloihin varhai...

 7. Onnistuneen oppimisen lukuvuosi

  Miao, Minna
  Santalahti-kustannus 2023 1. painos

  Tätä kirjaa ei lueta kerralla kannesta kanteen! Kirjan idea on rakentaa onnistuneen oppimisen lukuvuosi askeleittain. Kirja esittelee kymmenen oppimiseen virittävää taitoa. Kun n...

 8. Hyvä pedagoginen kirjaaminen: oppimista tukeva dokumentointi käytännössä

  Alasuutari, Maarit; Heiskanen, Noora; Rantala, Anja; Vehkakoski, Tanja
  PS-kustannus 2023 1. painos

  Pedagogiset asiakirjat ovat osa opettajien työtä kaikissa koulutuspolun vaiheissa. Asiakirjat luovat perustaa opetuksen järjestämiselle sekä ohjaavat tuen käytäntöjä. Ne myös muova...

 9. Inkluusio onnistuu! : näin rakennat inklusiivisen toimintakulttuurin

  Loukomies, Anni; Laine, Sonja
  PS-kustannus 2023 1. painos

  Inkluusio on vain kaunis ajatus! Inkluusio ei onnistu nykyisillä resursseilla! Pienryhmät takaisin! Keskustelu inkluusion ympärillä käy kuumana. Tässä teoksessa määritellään inkluu...

 10. Onnistu eriyttämisessä : toimivan opetuksen opas

  Roiha, Anssi; Polso, Jerker
  PS-kustannus 2023 1. painos

  Eriyttämisen tulisi koskea kaikkia oppilaita. Opetusta eriyttämällä jokainen oppilas saa onnistumisen kokemuksia ja mahdollisuuden oppia omien vahvuuksiensa mukaisesti. Teos antaa...

 11. Ihmisen psykologinen kehitys

  Pulkkinen, Lea; Ahonen, Timo; Ruoppila, Isto
  PS-kustannus 2023 1. painos

  Kirja tarkastelee ihmisen psykologisen kehityksen vaiheita vauvaiästä vanhuuteen. Uudistetussa painoksessa on otettu huomioon uusimmat kehityspsykologiset tutkimustulokset. Teoksee...

 12. Ihmisen psykologinen kehitys

  PS-kustannus

  Kirja tarkastelee ihmisen psykologisen kehityksen vaiheita vauvaiästä vanhuuteen. Uudistetussa painoksessa on otettu huomioon uusimmat kehityspsykologiset tutkimustulokset. Teoksee...

 13. Neurokirjon oppilas : opettajan ja ohjaajan työkalupakki

  Matilainen, Maria
  PS-kustannus 2023 1. painos

  Tämä työkalupakki auttaa tunnistamaan neurokirjon lasten ja nuorten kouluarjessa näkyviä haasteita ja vahvuuksia sekä etsimään toimivia keinoja tunteiden säätelyn, käyttäytymisen j...

 14. Lasten ja nuorten rikokset

  PS-kustannus

  Julkisuudessa nuorisorikollisuutta yleensä kauhistellaan ilman ymmärrystä lisäävien tekijöiden avaamista ja rikollisuuden kitkemiseksi esitetään entistä kovempia rangaistuksia. Tut...

 15. Lasten ja nuorten rikokset : opas ennaltaehkäisyyn ja rikoskierteiden katkaisuun

  Turkka, Heikki; Saarholm, Julia
  PS-kustannus 2023 1. painos

  Julkisuudessa nuorisorikollisuutta yleensä kauhistellaan ilman ymmärrystä lisäävien tekijöiden avaamista ja rikollisuuden kitkemiseksi esitetään entistä kovempia rangaistuksia. Tut...

 16. Traumainformoitu työote

  PS-kustannus

  ”Suljin pois monta vuotta, en halunnut käsitellä näitä. Häpeä pitää ylivireisenä, suorittajana.” Ihmistyössä kohdataan päivittäin asiakkaita, joilla on elämänhistoriassaan erilaisi...

 17. Traumainformoitu työote

  Matikka, Johanna Linner; Hipp, Tiia
  PS-kustannus 2023 1. painos

  "Suljin pois monta vuotta, en halunnut käsitellä näitä. Häpeä pitää ylivireisenä, suorittajana." Ihmistyössä kohdataan päivittäin asiakkaita, joilla on elämänhistoriassaan erilaisi...

 18. Tiimin voima varhaiskasvatuksessa

  Ahonen, Liisa
  PS-kustannus

  Toimiva tiimityö on laadukkaan varhaiskasvatuksen kulmakivi – kun tiimi ja sen jäsenet voivat hyvin, positiivinen vaikutus heijastuu myös lapsiin. Vaikka tiimityö on ilmeinen ja o...

 19. Kotitalousopetuksen käsikirja

  Harjula, Pia; Löytty-Rissanen, Minna
  PS-kustannus

  Jokaisessa kodissa tarvitaan arjen taitoja, joiden avulla perheenjäsenten on mahdollista pitää huolta itsestään, toisistaan ja kodistaan. Yhä useampi lapsi tutustuu näihin taitoihi...

 20. Havaintomotoriikka

  Jaakkola, Timo
  PS-kustannus

  Havaintomotoriikan kehittyminen näkyy sujuvana liikkumisena ja tehokkaana fyysisten tehtävien ratkaisemisena. Sen osa-alueita ovat kehontuntemus, avaruudellinen hahmottaminen sekä...