Hyppää pääsisältöön Hyppää hakutuloksiin
Kaikki kirjastot
 1. Konsten att tänka klart

  Sturmark, Christer; Hofstadter, Douglas
  Fri Tanke Förlag

  Människan har en unik superkraft: förnuftet. Hon är förmögen att både förstå, förklara och förändra världen. Men när tankelättja breder ut sig tenderar hon att halka sig fram till...

 2. Förundran: Om vetenskapens små njutningar

  Ellervik, Ulf
  Fri Tanke Förlag

  Det är en spänd förväntan runt scenen. Det är bara ett fåtal personer som är med vid detta första test. Alla är tysta och har flyttat sig ett par meter bort. Jag står närmast det t...

 3. Förundran : Om vetenskapens små njutningar

  Ellervik, Ulf
  Fri Tanke Förlag

  Det är en spänd förväntan runt scenen. Det är bara ett fåtal personer som är med vid detta första test. Alla är tysta och har flyttat sig ett par meter bort. Jag står närmast det t...

 4. Till tidens slut : Medvetande, materia och mening i ett föränderligt universum

  Greene, Brian
  Fri Tanke Förlag

  Till tidens slut är en vetenskaplig exposé över den moderna kosmologins svindlande upptäckter och människans sökande efter mening, givet vetskapen om hennes försumbara roll i unive...

 5. Sydafrika: På andra sidan regnbågen

  Charlotta Johansson, Anna
  Fri Tanke Förlag

  Sydafrika: På andra sidan regnbågen är en berättelse om det moderna, diversifierade, pulserande liksom det finansiellt och geopolitiskt viktiga Sydafrika, men också det sköra, outv...

 6. Heder och samvete : en bok om hederskultur i Sverige

  Åberg, Lars; Grutzky, Eduardo
  Fri Tanke Förlag

  För första gången finns nu en både inträngande och övergripande skildring av hederskulturen och dess konsekvenser i Sverige. I hedersideologin är individen underordnad familjens el...

 7. Vi och dom

  Greene, Joshua
  Fri Tanke Förlag

  Våra hjärnor är utformade för att leva i små stammar, att komma överens med en utvald grupp (vi) och att hålla alla andra (dem) borta. Men det moderna samhället har fått världens f...

 8. Ond kemi : berättelser om människor, mord och molekyler

  Ellervik, Ulf
  Fri Tanke Förlag

  Livet består av en rad kemiska processer. Och i som så många andra vetenskaper har kemin en mörkare sida med droger, gifter, sprängämnen och ond bråd död. Men Ond kemi är inte nå...

 9. Absolut text : Om att läsa världen

  Elensky, Torbjörn
  Fri Tanke Förlag

  En baksidestext är som ett fönster som öppnar mot boken. Särskilt ironiskt blir detta då boken du håller i din hand handlar om textens, ordens, språkets relationer till verklighete...

 10. Andens olympiska spel : Nobelprisets historia

  Källstrand, Gustav
  Fri Tanke Förlag

  Hur kom den vision som dynamitkungen från Sverige nedtecknade i sitt testamente att utvecklas till ett av världens mest prestigefyllda och omdiskuterade priser? I "Andens olympisk...

 11. Mindfulness utan flum: att leva med sina känslor

  Nilsonne, Åsa
  Fri Tanke Förlag

  Vi har alla ont ibland, på olika sätt och av olika anledningar. I mindfulnesstraditionen finns ett genomtänkt sätt att förhålla sig till smärtan i våra liv. I dag har vi ny och anv...

 12. All makt åt folket : Om en bortglömd idé

  Beckman, Ludvig
  Fri Tanke Förlag

  Från höger och vänster framträder just nu rörelser i Sverige och i många andra länder som anser sig tala för folket. Att all politisk makt utgår från folket kallas med ett hävdvunn...

 13. Utomjordiskt : De första tecknen på intelligent liv

  Loeb, Avi
  Fri Tanke Förlag

  Enligt den världsledande astronomen Avi Loeb har vårt solsystem sannolikt besökts av avancerad utomjordisk teknologi. Oumuamua, hawaiiska för spejare, observerades av forskare på H...

 14. Filosofins historia : tretusen år av tänkande

  Grayling, A.C.
  Fri Tanke Förlag

  Berättelsen om filosofins historia är storslagen och omfattar idéer, betraktelser och läror som lagts fram av de mest kreativa tänkarna genom mänsklighetens historia. I Filosofins...

 15. Äkta nyheter : journalistik i demokratins tjänst

  Fichtelius, Erik
  Fri Tanke Förlag

  "Äkta nyheter" svarar på frågorna när, var, hur, vem, vad och varför. Det är nyhetsförmedling som varken driver politik eller styrs av vem som gynnas eller drabbas – nyheter som är...

 16. Eudaimonia : Om det goda livet i klimatomställningens tid

  Grinell, Klas
  Fri Tanke Förlag

  När ekonomisk tillväxt, teknologisk utveckling och individuell tillfredsställelse riskerar ekologisk kollaps, vad kan vi då eftersträva istället? Frågan är angelägen i klimatomstäl...

 17. Värdet av värdegrunder

  Alvesson, Mats; Jansson, Andreas; Blom, Martin
  Fri Tanke Förlag

  Under de senaste trettio åren har värdegrunder blivit ett oundgängligt inslag i varje företagskultur. Detta huvudsakligen svenska begrepp är nu lika vanligt på arbetsplatser runt o...

 18. Sekten : Ett reportage om Knutby Filadelfia

  Lindman, Anna
  Fri Tanke Förlag

  Ingen går med i en sekt. Det är den kärleksfulla gemenskapen som lockar, den stora känslan av mening, strålkastaren av varmt ljus som sköljer över en. Som sedan plötsligt slocknar,...

 19. Etikprofessorn

  Tännsjö, Torbjörn
  Fri Tanke Förlag

  Torbjörn Tännsjös breda engagemang och orädda åsikter har gjort honom till en välkänd, men ofta omstridd, röst i den svenska debatten. Här fördjupar och nyanserar han sina resonema...

 20. Hatet mot judarna

  Wiman, Björn; Sjöswärd, Sanna
  Fri Tanke Förlag

  Någon har kallat det för Goebbelsglappet – den korta tidsperiod som hinner gå mellan att något nytt djävulskap dyker upp i världen och att judarna får skulden för det. Antisemitism...