Hyppää pääsisältöön Hyppää hakutuloksiin
Kaikki kirjastot
 1. Future Proof: Tulevaisuuden työkirja

  Varamäki, Aku
  Docendo 2019 1. painos

  Kuinka voimme varautua työn väistämättömään muutokseen? Työ on murroksessa. Käynnissä oleva murros onkin aikamme suurimpia ja kiinnostavimpia haasteita, ja se tarjoaa monipuolisia...

 2. Future Proof: Tulevaisuuden työkirja

  Varamäki, Aku
  Docendo 2019 1. painos

  Kuinka voimme varautua työn väistämättömään muutokseen? Työ on murroksessa. Käynnissä oleva murros onkin aikamme suurimpia ja kiinnostavimpia haasteita, ja se tarjoaa monipuolisia...

 3. Johdetaan yhdessä – hypeä vai työpaikan todellisuutta?

  Huttunen, Timo
  Kauppakamari 2018 1. painos

  Johdetaan yhdessä – hypeä vai työpaikan todellisuutta? -kirja käsittelee johtajien ja henkilöstön välistä yhteiseloa työpaikoilla. Se antaa käytännön menetelmiä ja työkaluja viedä...

 4. Draivi : voiko sisäistä motivaatiota johtaa?

  Martela, Frank
  Talentum 2015 1. painos

  Uusi työ vaatii luovuutta, yhteistyökykyä ja kykyä kohdata asiakas. Tähän tarvitaan sisäistä motivaatiota eli sitä, että työntekijät aidosti syttyvät tehtävistään. Jotta organisaat...

 5. Johtajuuden vuorovaikutukselliset käytännöt : "tarina innovatiivisen yrityksen strategisesta uudistumisesta ja sen vaatimasta johtajuudesta"

  Kilpimaa, Aarne
  Tampere University Press 2014 1. painos

  Teos kuvaa tarinan muodossa, miten strategiseen umpikujaan ajautunut yritys uudisti radikaalilla tavalla johtajuuden prosessinsa. Uuden strategian suunnitteluun, toteutukseen ja ar...

 6. Liiketoimintaosaaminen : menestyvän yritystoiminnan perusta. Osa IV : Liiketoiminnan johtaminen (luvut 13 - 18)

  Viitala, Riitta
  Edita Publishing Oy 2014 1. painos

  Liiketoimintaosaaminen-kirjan neljäs osa tarkastelee liiketoiminnan johtamista, yrityksen johtamisjärjestelmää, suorituskyvyn johtamista, laatujohtamista, osaamisen ja tiedon johta...

 7. Asiakkaan matkassa : tuotekeskeisyydestä symbioosistrategiaan

  Keskinen, Toni
  Talentum 2013 1. painos

  Kirja nostaa asiakkaan aidosti keskiöön ja korostaa asiakasta ymmärtävän toimintamallin ylivoimaisuutta konkreettisten esimerkkien avulla. Tämän teoksen avulla löydät symbioosistra...

 8. Lähijohtamisen perusteet terveydenhuollossa / Hannele Laaksonen, Jouni Niskanen, Seija Ollila

  Laaksonen, Hannele; Niskanen, Jouni; Ollila, Seija
  Edita 2012

  Terveydenhuollon lähiesimies tarvitsee tietoa niin henkilöstön ja toimintojen johtamisesta kuin taloushallinnostakin. Kirjassa käsitellään tiiviisti lähiesimiesten tarvitsemat tied...

 9. Johtamishaasteena muutos: kirjasto akateemisessa yhteisössä

  Huotari, Maija-Leena
  Tampere University Press 2009

  Mitä haasteita akateeminen johtajuus kohtaa korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen murroksessa? Miten yliopistokirjaston johto voi varmistaa, että kirjaston kokoelmat ja palvel...

 10. Kehittyvä osaamisen johtaminen

  Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu 2003

  Nykyisessä tieto- ja palveluyhteiskunnassa yritysten menestymisen kannalta ratkaiseva tekijä on taitava osaamisen johtaminen. Tässä julkaisussa Competence management- tutkijaryhmää...