Skip to main content
All libraries
 1. "Köyhyydestä ei puhuttu, sitä vaan elettiin" köyhyyden kokemus ja selviytyminen 1930-luvun pulan oloissa Suomen maaseudulla

  Virkkunen, Gia
  Suomalaisen kirjallisuuden seura 2010

  Mitä köyhyys oli, miten se näkyi ja kuinka se koettiin 1930-luvun pulan aikana maaseudulla? Teoksessa tutkitaan naisten ja miesten tapoja hankkia elantoa sekä perheiden selviytymis...

 2. #metoo-vallankumous : miten hiljaisuus rikottiin

  Like Kustannus Oy 2018 1. edition

  Kun #metoo-kampanja saapui Suomeen, julkisuuteen nousi tietoja elokuva-alalla vuosikymmeniä jatkuneesta seksuaalisesta häirinnästä. Ohjaaja- näyttelijä Heidi Lindén kokosi yli 150...

 3. 21 oppituntia maailman tilasta

  Harari, Yuval Noah
  Bazar Kustannus Oy 2018 1. edition

  Yuval Noah Hararin ensimmäinen teos Sapiens katsoi menneisyyteen, ja viime syksynä suomeksi ilmestynyt Homo deus tulevaisuuteen. Uutuuskirja 21 oppituntia maailman tilasta on tukev...

 4. The ADD/ADHD checklist: a practical reference for parents and teachers

  John Wiley 2009

  The bestselling guide, fully revised and updated, offering practical information and tips to help every child with ADHD succeed The ADD/ADHD Checklist helps parents and teache...

 5. Äidin elämän politiikka naissukupuolisuus, valta ja itsesuhde Suomessa 1880-luvulta 1960-luvulle

  Helén, Ilpo
  Gaudeamus 1997

  Naissukupuolisuus, valta ja itsesuhde Suomessa 1880-luvulta 1960-luvulle.

 6. Aikuisten arki

  Jokinen, Eeva
  Gaudeamus 2005

  Mitä nopeammin maailma muuttuu, sitä tärkeämpää ihmisille on arki. Mutta mitä tämä arki sitten on ja mistä sitä löytyy? Aikuisten arki -teos perustuu niin sanottuja ruuhkavuosia el...

 7. Amerikkalainen mafia, kieltolaki ja jengisota

  Saga Egmont 2020

  1800-luvun puolivälissä Sisilia oli rutiköyhä maa, jossa laittomuudet rehottivat. Maantierosvoilu ja murhat olivat jokapäiväisiä. Anarkian keskelle syntyi entisten tilanhoitajien j...

 8. ARGUMENTAATIO ja tulkinta;laadullisen asennetutkimuksen lähestymistapa / Kari Mikko Vesala & Teemu Rantanen (toim.)

  Vesala, Kari Mikko
  Gaudeamus 2007

  Laadullinen asennetutkimus on uusi metodologinen lähestymistapa, joka kytkee retorisen sosiaalipsykologian asenteiden, arvojen ja vuorovaikutuksen tutkimukseen. Se sisältää menetel...

 9. Arjen sosiaalipsykologia

  Suoninen, Eero; Pirttilä-Backman, Anna-Maija; Lahikainen, Anja-Riitta; Ahokas, Marjo
  Sanoma Pro Oy 2014 3. edition

  Kirjan antaa yleiskuvan sosiaalipsykologian keskeisistä näkökulmista ja siitä, mitä ihmisten välillä tapahtuu. Kirja on saatavana painettuna Sanoma Pron verkkokaupasta: https://tu...

 10. The Art of Gathering : how We Meet and Why It Matters

  Parker, Priya
  Penguin Books Ltd 2018

  We spend our lives gathering - first in classrooms and then in meetings, weddings, conferences and away days. Yet so many of us spend this time in underwhelming moments that fail t...

 11. Arviointi : arviointitiedon luonne, tuottaminen ja hyödyntäminen

  Virtanen, Petri
  Edita 2007

  Arviointi on nykyisin kiinteä osa julkisen hallinnon toimintaa. Arviointi tuottaa tietoa erilaisten hankkeiden vaikutuksista ja kehitystarpeista, ja sen avulla voidaan parantaa jul...

 12. Arvot ovat ihmisen toiminnan perusta

  Purjo, Timo
  Tampere University Press 2014 1. edition

  Filosofian tohtori Timo Purjo ottaa teoksessaan kantaa arvokeskusteluun sekä kasvatuksellisena että yksilöllisenä ja yhteiskunnallisena kysymyksenä. Työpaikoilla, muissa yhteisöiss...

 13. Arvot, moraali ja yhteiskunta

  Lähteenoja, Susanna
  Gaudeamus 2005 1. edition

  Sosiaalipsykologisia näkökulmia yhteiskunnan muutokseen Arvot, moraali ja yhteiskunta on sosiaalipsykologinen puheenvuoro suomalaisen yhteiskunnan ajankohtaisista ilmiöistä. Siinä...

 14. Asperger's syndrome : a guide to helping your child thrive at home or in school

  Docter, Melinda
  Wiley 2011

  How parents can help children with Asperger's Syndrome to grow and prosper If you are raising a child with Asperger's Syndrome, it can be a real challenge to find answers to your q...

 15. Avoin tie : kurkistuksia tulevaisuuteen

  Valtaoja, Esko
  Ursa 2004

  "Tämä on minun kirjani tulevaisuudesta, ihmisen ja elämän arvokkuuteen ja meidät luoneen maapallon ja maailmankaikkeuden kunnioittamiseen uskovan optimistin kirjoittama kirja. Koto...

 16. Bad Girls of Japan

  Miller, Laura; Bardsley, Jan
  Springer 2005 1. edition

  Table of contents1. IntroductionLaura Miller, Jan Bardsley2. Mythical Bad Girls: The Corpse, the Crone, and the SnakeRebecca Copeland3. Bad Girls Confined: Okuni, Geisha, and the N...

 17. BohoBusiness : ihmiskunnan voitto koneesta

  Andersson, Cristina
  Talentum 2012

  Muutoksen hallitsemiseen tarvitaan boheemeja: aidosti omaperäisiä; innostuvia ja omaan asiaansa uskovia ihmisiä. Kirja kertoo; miten herätetään oma sisäinen boheemi; joka ehkä on...

 18. Bourdieu ja minä näkökulmia Pierre Bourdieun sosiologiaan

  Purhonen, Semi.; Roos, J. P.; Alapuro, Risto
  Vastapaino 2006

  Pierre Bourdieu (1930–2002) oli – ja on yhä – yksi kansainvälisesti vaikutusvaltaisimmista ja eniten keskustelua herättäneistä 1900-luvun jälkipuoliskon sosiologeista. Omassa elämä...

 19. Brev till en nybliven förälder : ett feministiskt manifest i femton punkter

  Adichie, Chimamanda Ngozi
  Albert Bonniers förlag 2017

  Chimamanda Ngozi Adichie skriver ett brev till en väninna som just fått en dotter. Ett varmt och inspirerande brev som består av femton råd till nyblivna föräldrar. Vad är en femin...

 20. Consumer India inside the Indian mind and wallet

  Sinha, Dheeraj
  John Wiley and Sons 2010

  A richly insightful account of one of the most significant transformations in the world today. Dheeraj Sinha’s intelligence vividly illuminates the intersection of culture and comm...