Skip to main content
All libraries
 1. Ajattele itse! : tutkimuksellisen lukutaidon perusteet

  Hurtig, Johanna
  PS-Kustannus 2015 1. edition

  Kirjassa käsitellään tutkimuksellisen lukutaidon keskeisimpiä elementtejä.

 2. Ajattele itse! : tutkimuksellisen lukutaidon perusteet

  Hurtig, Johanna
  PS-Kustannus 2015 1. edition

  Kirjassa käsitellään tutkimuksellisen lukutaidon keskeisimpiä elementtejä.

 3. Älyllisen itsepuolustuksen pikakurssi

  Baillargeon, Normand
  niin & näin 2016 1. edition

  Kanadalaisfilosofi Normand Baillargeonin Älyllisen itsepuolustuksen pikakurssi johdattaa kriittisen ajattelun perusteisiin iskevästi, tehokkaasti ja yleistajuisesti. Baillargeonin...

 4. Avauksia laadullisen tutkimuksen analyysiin

  Tampere University Press 2007

  Laadullinen tutkimus on kokeneellekin tekijälle aina suuri haaste. Metodioppaan Avauksia laadullisen tutkimuksen analyysiin ovat kirjoittaneet kasvatustieteen asiantuntijat. Se on...

 5. Etnografia metodologiana : lähtökohtana koulutuksen tutkimus

  Vastapaino 2007

  Etnografia on kiehtova ja yllätyksellisyydessään haastava lähestymistapa tutkittavaan ilmiöön. Sosiologeista, kasvatustieteilijöistä ja taidekasvattajista koostuva kirjoittajakunta...

 6. Grounded theory: Matka teoriaan

  Stenlund, Antero
  Books on Demand

  Grounded theory on suosiotaan kasvattava tutkimuksen lähestymistapa ja tutkimusmenetelmä. Se tarjoaa oivallisen työkalun tutkijalle, joka tavoittelee uutta teoriaa tai haluaa tutki...

 7. Haastattelu : tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus

  Vastapaino 2005

  Monitieteinen oppikirja tarjoaa perustietoa haastattelutilanteen rakentumisesta, erilaisista haastatteluista sekä menetelmän historiasta. Se avaa näkymän siihen, millaiseksi haasta...

 8. Haastattelu: Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus

  Ruusuvuori, Johanna; Tiittula, Liisa
  Osuuskunta Vastapaino 2005 2. edition

  Monitieteinen oppikirja tarjoaa perustietoa haastattelutilanteen rakentumisesta, erilaisista haastatteluista sekä menetelmän historiasta. Se avaa näkymän siihen, millaiseksi haasta...

 9. Haastattelun analyysi

  Vastapaino 2010

  Tämä kirja alkaa hetkestä, jolloin tutkija on saanut haastattelunsa tehtyä ja luo hämmentyneen katseen kokoamaansa aineistoon. Tällainenko siitä tulikin? Vastaako tämä lainkaan kys...

 10. Hautalerppa ja hra. Leibniz

  Lihr, Fredrik
  Books on Demand

  Toivon saavuttavani tällä kirjoituksella ensinnäkin lukijan herää-misen dogmaattisesta unesta ymmärtämään yksilön korostu- neen aseman kaikessa muutoksessa ja jatkuvassa kehitykses...

 11. Himasen etiikka - (Long Play ; 2)

  Silfverberg, Anu; Vehkoo, Johanna
  Hitaan journalismin yhdistys, Long Play Media 2013

  Pekka Himanen on huippufilosofi ja Oxfordin yliopiston professori. Tai sitten hän on taitava konsultti, joka monistaa yhtä ja samaa julkaisua eri tilaajien tarpeisiin. Mutta miten...

 12. Ihmistieteet ja filosofia

  Raatikainen, Panu
  Gaudeamus 2004 1. edition

  Yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden asema tieteiden joukossa on monien kiistojen kohteena. Voidaanko ihmismieltä, inhimillistä kulttuuria ja yhteiskuntaa ylipäänsä tutk...

 13. Ihmistieteet tänään / toimittaneet Anneli Meurman-Solin & Ilkka Pyysiäinen

  Meurman-Solin, Anneli; Pyysiäinen, Ilkka; Helsingin yliopiston tutkijakollegium
  Helsingin yliopiston tutkijakollegium, 2005 2005

  Ihmistiede tänään tarjoaa ajankohtaisia näkökulmia tieteellisen tiedon rakentumiseen niin sanotuissa ihmistieteissä. Uusia näkökulmia etsitään perinteisten lähestymistapojen rajapi...

 14. Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1 - Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle

  Valli, Raine
  PS-kustannus 2018 5. edition

  Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1–2 on kirjoitettu aloittelevalle kasvatus- ja yhteiskuntatieteilijälle, joka on ymmällään tutkimusmenetelmän valinnan edessä. Kirjat ovat helppolukuis...

 15. Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1 - Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle

  Valli, Raine
  PS-kustannus 2018 5. edition

  Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1–2 on kirjoitettu aloittelevalle kasvatus- ja yhteiskuntatieteilijälle, joka on ymmällään tutkimusmenetelmän valinnan edessä. Kirjat ovat helppolukuis...

 16. Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2 - Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin

  Valli, Raine
  PS-kustannus 2018 5. edition

  Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1–2 on kirjoitettu aloittelevalle kasvatus- ja yhteiskuntatieteilijälle, joka on ymmällään tutkimusmenetelmän valinnan edessä. Kirjat ovat helppolukuis...

 17. Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2 - Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin

  Valli, Raine
  PS-kustannus 2018 5. edition

  Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1–2 on kirjoitettu aloittelevalle kasvatus- ja yhteiskuntatieteilijälle, joka on ymmällään tutkimusmenetelmän valinnan edessä. Kirjat ovat helppolukuis...

 18. Johdatus laadulliseen tutkimukseen

  Eskola, Jari; Suoranta, Juha
  Osuuskunta Vastapaino 1998 1. edition

  Laadullisen tutkimuksen perusteisiin pureutuva metodioppikirja, jossa käydään läpi koko tutkimusprosessi tutkimusideasta raportointiin. Esillä on monia tapoja ja tekniikoita tehdä...

 19. Johdatus modaalilogiikkaan

  Virtanen, Ari
  Gaudeamus 2004

  Johdatus modaalilogiikkaan tutkii modaalikäsitteiden filosofisia ja matemaattis-loogisia ongelmia. Sen käsitteellisenä lähtökohtana on mahdollisten maailmojen semantiikka. Teoksess...

 20. Johdatus tieteelliseen ajatteluun

  Haaparanta, Leila; Niiniluoto, Ilkka
  Gaudeamus 2016

  Mitä on tieteellinen ajattelu? Miten tiede eroaa muista uskomusten muodostamisen tavoista? Millainen on tieteen maailmankuva ja suhde eettisiin kysymyksiin? Johdatus tieteelliseen...