Skip to main content
All libraries
 1. Accounting in a Nutshell: Accounting for the non-specialist

  Walker, Janet
  Elsevier 2006 1. edition

  This book is designed primarily for middle and junior managers who deal with financial information without really understanding the content and for students who are studying accoun...

 2. Asunto-osakeyhtiön kirjanpito- ja verokirja

  Salin, Marjo
  Verotieto 2011

  Asunto-osakeyhtiön kirjanpito- ja verokirja on käytännönläheinen opas pienen asunto-osakeyhtiön taloudenhoidosta vastaavalle. Asunto-osakeyhtiö on aina kirjanpitovelvollinen riippu...

 3. Attacks on the Press: Journalism on the World's Front Lines

  John Wiley and Sons, Inc. 2013 1. edition

  The world's most comprehensiveguide to international press freedomFrom Aleppo to Zacatecas, Beijing to Brasilia, the past decade has seen a sharp rise in the number of journalist i...

 4. Auditing Cloud Computing: A Security and Privacy Guide

  Halpert, Ben
  John Wiley and Sons, Inc. 2011 1. edition

  The auditor's guide to ensuring correct security and privacy practices in a cloud computing environmentMany organizations are reporting or projecting a significant cost savings thr...

 5. Balanced Scorecard Step-by-Step: Maximizing Performance and Maintaining Results

  Niven, Paul R.
  John Wiley and Sons, Inc. 2006 2. edition

  PRAISE FOR Balanced Scorecard Step-By-Step: Maximizing Performance and Maintaining Results, Second Edition "As a practitioner and thought leader, Paul Niven is superbly bridgi...

 6. Henkilöyhtiön tilinpäätösmalli

  KHT-Media Oy 2014 1. edition

  Käytännönläheinen opas henkilöyhtiöiden tilinpäätösten laatijoille. Henkilöyhtiön tilinpäätösmalli ilmestyi aikaisemmin nimellä Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön tilinpäätösmall...

 7. IFRS- ja ISA-sanasto (englanti-suomi-englanti)

  KHT-Media Oy 2014 4. edition

  Kansainvälisten tilinpäätös- ja tilintarkastusstandardien keskeinen termistö helpottaa standarditeksteihin perehtymistä. Päivitetty ja täydennetty IFRS- ja ISA-termistö sisältää...

 8. Kansainväliset tilintarkastusalan standardit 2014

  ry, Suomen Tilintarkastajat
  KHT-Media Oy 2015 1. edition

  Eettiset säännöt tilintarkastusammattilaisille ; Kansainväliset laadunvalvontaa, tilintarkastusta, yleisluonteista tarkastusta, muita varmennuspalveluja ja liitännäispalveluja kosk...

 9. Käytännön kirjanpito

  Tomperi, Soile
  Edita Publishing Oy 2020 28. edition

  Käytännön kirjanpito on alansa perusteos, jossa käsitellään pk-yritysten kirjanpitoa huomioiden eri yritysmuotojen, arvonlisäverotuksen ja välittömän verotuksen perusteet sekä vaik...

 10. Käytännön kirjanpito

  Tomperi, Soile
  Edita Publishing Oy 2019 27. edition

  Käytännön kirjanpito on alansa perusteos, jossa käsitellään pk-yritysten kirjanpitoa huomioiden eri yritysmuotojen, arvonlisäverotuksen ja välittömän verotuksen perusteet sekä vaik...

 11. Käytännön kirjanpito : Business

  Tomperi, Soile
  Edita Publishing Oy 2018 26. edition

  Käytännön kirjanpito on alansa perusteos, jossa käsitellään pk-yritysten kirjanpitoa huomioiden eri yritysmuotojen, arvonlisäverotuksen ja välittömän verotuksen perusteet sekä vaik...

 12. Käytännön kirjanpito : Business

  Tomperi, Soile
  Edita Publishing Oy 2017 25. edition

  Käytännön kirjanpito on alansa perusteos, jossa käsitellään pk-yritysten kirjanpitoa huomioiden eri yritysmuotojen, arvonlisäverotuksen ja välittömän verotuksen perusteet sekä vaik...

 13. Kehittyvä kirjanpitotaito

  Tomperi, Soile
  Edita Publishing Oy 2019 17. edition

  Kehittyvä kirjanpitotaito -kirjassa tarkastellaan mm. arvonlisäverotusta, poistoja, osatuloutusta, käyttöomaisuuden arvonkorotuksia, rahoitustoimen kirjauksia sekä osakeyhtiön pääo...

 14. Kirjanpito käytännönläheisesti

  Lindfors, Hannele
  Helsingin seudun kauppakamari, 2010 2010 4. uud. p.

  Kirjanpito on lakisääteinen velvoite, joka voidaan täyttää eri tavoin. Suunnitelmallisesti ja järkevästi hoidettuna siitä saadaan yrityksen päätöksenteon tueksi tärkeää tietoa....

 15. Konsernitilinpäätös ja IAS

  Alhola, Kari
  WSOY 2003

  Tässä ajankohtaisessa kirjassa tarkastellaan konsernitilinpäätöstä ja IASraportointia. Aihealueita on lähestytty perusteista alkaen, joten teos soveltuu kaikille konsernitilinpäätö...

 16. Laskentatoimi

  Jormakka, Raija
  Edita Publishing Oy 2015 4. edition

  Uudistettu Laskentatoimi on ammattikorkeakoulujen laskentatoimen perusoppikirja, joka soveltuu esimerkiksi liiketalouden ja matkailualan opiskelijoille. Kirja tarjoaa tuoreen näkök...

 17. Laskentatoimi

  Jormakka, Raija
  Edita 2013 3. p.

  Laskentatoimi on ammattikorkeakoulujen laskentatoimen perusoppikirja, joka soveltuu esimerkiksi liiketalouden ja matkailualan opiskelijoille. Kirja tarjoaa tuoreen näkökulman laske...

 18. Laskentatoimi ja kannattavuuden hallinta

  Alhola, Kari
  WSOY 2002

  Tämä kirja on tarkoitettu sekä korkeakoulujen että yritysten käyttöön liiketoiminnan kustannusten ja kannattavuuden peruskysymysten oppimiseen sekä näiden alueiden ajattelu- ja toi...

 19. Laskentatoimi johtamisen tukena

  Suomala, Petri
  Edita Publishing Oy 2014 1. edition

  Laskentatoimi johtamisen tukena -teoksessa esitellään johdon laskentatoimen peruskäsitteet ja laskentamenetelmät ja ankkuroidaan ne käytännön päätöksentekotilanteisiin. Kirjassa ha...

 20. Laskentatoimi johtamisen tukena. Osa I Johdon laskentatoimi palvelufunktiona (luvut 1 - 3)

  Lyly-Yrjänäinen, Jouni
  Edita Publishing Oy 2014 1. edition

  Laskentatoimi johtamisen tukena -kirjan ensimmäisessä osassa tutustutaan laskentatoimen peruskäsitteisiin. Siinä pohditaan johdon laskentatoimen olemusta määritelmien ja käytännön...