Skip to main content
All libraries
 1. "Skolkstart" - Om att överleva en skolstart vid autism/ADHD med den obligatoriska skolkplikten

  Forselius, Alexander
  Alexander Forselius

  "Jag ångarar jag inte skolkade mer än vad jag gjorde. Då hade jag sluppit många dumma situationer jag upplevt i skolan." Vissa som skolkar är faktiskt hjältar, de vågar protestera...

 2. 100 Playground Games for Children

  Quick, P S
  Andrews UK 2014 1. edition

  Throughout childhood, play provides a vital role in children’s development. Physical activities at playtime not only give children opportunities to get rid of pent-up energy or emo...

 3. 100 sidor om att lyckas som projektledare

  Dahlin, Doris
  Tundell Salmson audio

  Den här boken hjälper dig inte bara att strukturera projektet och föra det framåt - Du lär dig också manövrera mellan de faror och oförutsedda händelser som alla projekt innehåller...

 4. 100 sidor om hur du lyckas med dina utvecklingssamtal

  Dahlin, Doris
  Tundell Salmson audio

  I den här boken får du exempel från verkligheten och många goda råd om utvecklingssamtal. Boken innehåller också praktiska checklistor för dina egna samtal.

 5. 100% En annorlunda bok om ett friskare liv

  Steinberg, John
  Eldsjälsförlaget

  Åter du 20 morötter om dagen, springer två mil före frukost och tar tio styrkcen 5-minuters pauser om dagen för frigörande avspäningsövningar? Nej? Inte jag heller. Vi vet att vi m...

 6. 100+ fun ideas for art activities that are easy to prepare and that children will love

  Goodridge, Paula
  Andrew UK 2010

  Unleash your students' imaginations with this wonderful collection of tried and tested art activities that are easy to prepare, but children will love. The activities introduce a w...

 7. 20 ajattelun työkalua. Opas tutkivan ajattelun opettamiseen

  Cam, Philip; Harju, Danika; Kärkkäinen, Vilma; Tomperi, Tuukka
  niin & näin 2020 1. edition

  Mitä käytännössä tapahtuu, kun ajattelemme taitavasti? Millaisia välineitä käytämme, millaisia siirtoja teemme? Miten tutkivaa ajattelua voidaan harjoitella yhdessä toisten kanssa?...

 8. 21st century skills : learning for life in our times

  Trilling, Bernie
  John Wiley and Sons 2009

  The new building blocks for learning in a complex world This important resource introduces a framework for 21st Century learning that maps out the skills needed to survive and th...

 9. 27 tutkitusti toimivaa tapaa opettaa

  Mitchell, David
  PS-kustannus

  Mistä tiedät, mihin opetus kannattaa perustaa? Mihin seikkoihin opettajan tulee kiinnittää huomiota opettaessaan ja suunnitellessaan opetusta? Mitä taitoja oppijoille on hyvä opett...

 10. 27 tutkitusti toimivaa tapaa opettaa

  Mitchell, David
  PS-kustannus 2018 1. edition

  Mistä tiedät, mihin opetus kannattaa perustaa? Mihin seikkoihin opettajan tulee kiinnittää huomiota opettaessaan ja suunnitellessaan opetusta? Mitä taitoja oppijoille on hyvä opett...

 11. 365 börjor – hejdå skrivkramp!

  Collin, AC
  Kreagrafen

  365 börjor, oändligt många slut. Vill du skriva, men vet inte hur du ska börja? Här har du trehundrasextiofem förslag. Du kan skriva en ny berättelse om dagen i ett helt år om du...

 12. The 40 Decisions Every Pre-School Teacher Must Make

  Steinberg, John
  Eldsjälsförlaget

  The 40 Decisions Every Pre-School Teacher Must Make gives examples of the  "Big" (values, purpose, visions) with "LIttle" (behaviors habits, priorities) every teacher needs to conf...

 13. The 40 Decisions Every School Principal Needs to Make

  Steinberg, John
  Eldsjälsförlaget

  The 40 Decisions Every Principal Must Make gives examples of the "Big" (values, purpose, visions) with "LIttle" (behaviors habits, priorities) every principal needs to confront eac...

 14. ADHD ja oppimisen tuki - Huomioi yksilölliset tarpeet ja vahvuudet

  Sandberg, Erja
  PS-kustannus 2018 1. edition

  "Olisipa minut huomioitu lapsena, jolla on ongelmia - eikä lapsena, joka on ongelma." Lapsella tai nuorella ilmenevät tarkkaavuuden pulmat, levottomuus ja impulsiivisuus haittaava...

 15. ADHD ja oppimisen tuki - Huomioi yksilölliset tarpeet ja vahvuudet

  Sandberg, Erja
  PS-kustannus 2018 1. edition

  "Olisipa minut huomioitu lapsena, jolla on ongelmia - eikä lapsena, joka on ongelma." Lapsella tai nuorella ilmenevät tarkkaavuuden pulmat, levottomuus ja impulsiivisuus haittaava...

 16. Adhd-käsikirja

  Kirjoittajat Katariina Berggren ja 19 muuta
  PS-kustannus 2018 1. edition

  Elinan erilaisuuden tunne oli todella vahva. Sosiaaliset tilanteet olivat hänelle vaikeita, koska keskittyminen tuotti vaikeuksia ja tilanteet muuttuivat ahdistaviksi. Ennen diagno...

 17. Adhd-käsikirja

  Kirjoittajat Katariina Berggren ja 19 muuta
  PS-kustannus 2018 1. edition

  Elinan erilaisuuden tunne oli todella vahva. Sosiaaliset tilanteet olivat hänelle vaikeita, koska keskittyminen tuotti vaikeuksia ja tilanteet muuttuivat ahdistaviksi. Ennen diagno...

 18. Adult Learning in the Digital Age: Information Technology And The Learning Society

  Gorard, Stephen; Furlong, John; Selwyn, Neil
  Taylor & Francis Group 2006 1. edition

  Learning with technology is seen by many countries as a way of improving their collective human ‘capital’, and of offering opportunities to those currently excluded from mainstream...