Skip to main content
All libraries
 1. 101 Amazing Mythical Beasts

  Goldstein, Jack
  Andrews UK 2014 1. edition

  Did you know that a Hippogriff is supposedly the offspring of a horse and a griffin? Or that a Greek Sphinx generally has a male face, whereas an Egyptian one has a female visage?...

 2. Ethnography : principles in practice

  Hammersley, Martyn
  Routledge 2007 3rd ed.

 3. Etninen sanasto : englannin-, suomen-, ranskan-, saksan- ja venäjänkieliset etniset termit selitettyinä suomeksi

  Hiltunen, Sinikka
  Tampere University Press 1998

  Etninen sanasto -englannin-, suomen-, ranskan-, saksan- ja venäjänkieliset etniset termit selitettyinä suomeksi Sinikka Hiltunen on koonnut Etnisen sanaston, jossa selitetään kansa...

 4. Kotiseutu ja kansakunta : miten suomalaista historiaa on rakennettu

  Östman, Ann-Catrin
  SKS -Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2015 1. edition

  Historiantutkijat ja kansatieteilijät rakentavat tutkimuksissaan kuvaa suomalaisista yhteisöistä, alueista ja paikallisista ominaispiirteistä. Kotiseutu ja kansakunta kysyy, miten...

 5. Kuulento ja muut salaliittoteoriat : Historian suurimmat arvoitukset

  Saga Egmont 2020 1. edition

  Nykyisin suurin osa meistä hymyilee leveästi entisajan uskomuksille, joihin liittyvät noidat ja peikot. Ne vaikuttavat mielikuvituksen tuotteilta eivätkä kuulu nykyaikaan. Totuus m...

 6. Kuvatut kulttuurit. Johdatus visuaaliseen antropologiaan : Tietolipas

  Kupiainen, Jari; Häkkinen, Liisa
  SKS – Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2020 1. edition

  Millaisin menetelmin kulttuurin kuvallisuutta voidaan tutkia? Kuinka visuaaliset sisällöt kytkeytyvät ihmisen, kulttuurin ja yhteiskunnan parempaan ymmärtämiseen? Visuaalisesti ha...

 7. Lapin muisteluksia

  Paulaharju, Samuli
  Oppian 2020 1. edition

  Professorin arvonimellä palkittu Samuli Paulaharju oli kotimaisen kansanperinteen tärkeimpiä kerääjiä. Lapin muisteluksia on Paulaharjun teos, jossa hän kertoo Lapissa kohtaamistaa...

 8. Lines : a brief history

  Ingold, Tim
  Taylor&Francis 2007

 9. Luokitteleva katse

  Vilenius, Merja
  Books on Demand

  Teos Luokitteleva katse. Näkökulmia kulttuuriantropologiaan on lyhyt läpileikkaus luokittelun historiasta, visuaalisesti poikkeavista ihmisistä ja tieteellisen luokittelun syntymis...

 10. Monena mies matkalla ; Samuli Paulaharjun elämästä, matkoista ja kertojista

  Paulaharju, Marjut
  AtlasArt Kustannusosakeyhtiö 2015 1. edition

  Samuli Paulaharju tunnetaan kansanperinteen kerääjänä ja kirjailijana. Hän oli kuuromykkäkoulun opettaja, joka vaelsi loma-aikoinaan ja myöhemmin eläkeläisenä ympäri Suomea ja tall...

 11. Race: Are We So Different?

  Goodman, Alan H.; Moses, Yolanda T.; Jones, Joseph L.
  John Wiley and Sons, Inc. 2020 2. edition

  The second edition of the bestselling title on modern notions of race, providing timely examination of perspectives on race, racism, and human biological variation In this fully up...

 12. Reikä sydämessä : sairaus pohjoiskarjalaisessa maisemassa

  Honkasalo, Marja-Liisa
  Vastapaino 2008

  Sairauksia pidetään yleensä yksilöllisinä tiloina tai tapahtumina, joilla on fysiologiset syynsä ja lääketieteellinen taudinkulku. Kulttuurintutkijat kuitenkin korostavat, että sai...

 13. SAAMENTUTKIMUS tänään / toimittaneet Irja Seurujärvi-Kari, Petri Halinen ja Risto Pulkkinen ; [kartat ja kuviot Johanna Roto ; henkilöhakemisto Merja Lahtinen]

  Seurujärvi-Kari, Irja
  Suomalaisen kirjallisuuden seura 2011

  Teos esittelee saamentutkimuksen keskeisten alojen uusimmat tulokset ja näkemykset ja päivittää saamelaisia ja saamelaiskulttuuria koskevat tiedot genetiikasta kielitieteeseen ja h...

 14. Sompio

  Paulaharju, Samuli
  Oppian 2020 1. edition

  Sompio on Samuli Paulaharjun tärkein teos: kokoelma Lapin kansanperinnettä erämaasta, joka jäi myöhemmin Lokan tekojärven alle. Kirjaan on tallennettu kokonainen kadonnut elämäntap...

 15. Suomalainen kansanusko: Samaaneista saunatonttuihin

  Pulkkinen, Risto
  Gaudeamus 2014 1. edition

  Mitä suomalaisessa kansanuskossa ajatellaan maailman synnystä ja lopusta, tämänpuoleisesta ja tuonpuoleisesta? Millaista on suomalainen samanismi? Miten suomalainen totemismi ilmen...

 16. Suomalainen kansanusko: Samaaneista saunatonttuihin

  Pulkkinen, Risto
  Gaudeamus 2014 1. edition

  Mitä suomalaisessa kansanuskossa ajatellaan maailman synnystä ja lopusta, tämänpuoleisesta ja tuonpuoleisesta? Millaista on suomalainen samanismi? Miten suomalainen totemismi ilmen...

 17. Suomen kansan taiat ja loitsut

  Ojanen, Eero
  Minerva Kustannus 2019 1. edition

  Suomen kansan taiat ja loitsut esittelee entisajan suomalaisten elämänhallinnan keinoja. Ennen uskottiin vakaasti sanan voimaan ja siihen, että ihminen pystyy sanojen ja rituaalien...

 18. Suomen kansan taiat ja loitsut

  Ojanen, Eero
  Minerva Kustannus 2019 1. edition

  Suomen kansan taiat ja loitsut esittelee entisajan suomalaisten elämänhallinnan keinoja. Ennen uskottiin vakaasti sanan voimaan ja siihen, että ihminen pystyy sanojen ja rituaalien...

 19. Suomen miehet. Mitä Y-kromosomin DNA kertoo Suomen miesten alkuperästä?

  Wiik, Kalevi
  Kalevi Wiik 2009 1. edition

  Kirjassa esitetään, mitä Y-kromosomin DNA kertoo Suomalaisten miesten alkuperästä, heidän saapumisestaan Suomeen ja levittäytymisestään maan eri osiin. Verrattuna aikaisempaan vuod...

 20. Tutkija peilin edessä. Refleksiivisyys ja etnografinen tieto.

  Gould, Jeremy
  Gaudeamus 2016 1. edition

  Miten tutkijan henkilökohtaiset piirteet – ikä, sukupuoli, uskonto, etnisyys, luokka-asema sekä kulttuurisesti opitut ajattelutavat – vaikuttavat etnografisesta kenttätutkimuksesta...