Skip to main content
All libraries

Esseitä etiikasta

Esseitä etiikasta koostuu viidestätoista kirjoituksesta, jotka kaikki koskevat tavalla tai toisella etiikkaa ja moraalia. Teos jakaantuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa pohditaan moraalipsykologian ongelmia, toisessa yhteiskuntaetiikan kysymyksiä ja kolmannessa aiheita, jotka heräävät geenitutkimuksesta ja sen sovelluksista. Arvokeskustelua ei ole koskaan liikaa.

Filosofia tarjoaa pohdinnoille kiinnostavan perustan, josta kukin meistä voi ponnistaa omaan suuntaansa. Jos mitään ei ole kysytty, mihinkään ei voida myöskään vastata. Mutta kysymysten esittäminen ei vielä takaa vastausten löytymistä, sillä vastaamiseen tarvitaan kysymysten lisäksi aikaa, vaivannäköä ja erityisesti kykyä sietää epävarmuutta. Tarvitaan filosofiaa.

Kokoelman on kirjoittanut Turun yliopiston käytännöllisen filosofian professori Juha Räikkä.

United Press 1. edition
FIN EISBN: 9789949663347

Available with these library cards

Not available.

You may be interested in...

Kirjallisuus ja filosofia : rinnakkaisuuksia, risteyksiä, ristiriitoja

Yhteiskuntafilosofia

Räikkä, Juha

Ihmisen epätäydellisyydestä

Räikkä, Juha

Yhdessä toimimisen etiikka

Hallamaa, Jaana

Filo. 2 : Filosofinen etiikka