Fritt tillgängliga

    Fritt tillgängligt finns ett urval finsk- och svenskspråkiga verk från Project Gutenberg. Verken har digitaliserats till e-böcker och kan användas vi tjänsten Digi.fi
    - Det finskspråkiga urvalet
    - Det svenskspråkiga urvalet

    Du hittar de här verken också i eBiblioteket. Välj först E-böcker och sedan det verk du vill läsa.