Anvisningar

  eBiblioteket är en webbplats för de allmänna bibliotekens e-resurser. Du kan söka i materialet enligt ämne, med hjälp av sakord eller fritextsökning. En del av materialet i eBiblioteket är fritt, för en del av materialet behövs ett bibliotekskort och pinkod för att det ska kunna läsas. Så här använder du eBiblioteket

  ebibliotekets material går att öppna förutom på datorn också i smarttelefoner och på surfplattor. Undantag är Windowstelefoner och -surfplattor samt apparater som använder sig av Linux operativsystem, med dem kan man öppna endast en del av materialet. För telefoner och plattor kan du vara tvungen att installera ett särskilt program för att kunna läsa.

  Medietyp

  Medietyp.I eBiblioteket finns e-böcker, ljudböcker, videon, radioprogram, webbsidor, bibliotekens digitala samlingar och uppgifter om bibliotekens e-tidingar. Allt material förutom e-böckerna är fritt för användning. Sökresultaten kan begränsas enligt medietyp.

  Ämneskategorier

  Genom att klicka på medietyp kan du öppna huvudkategorierna för ämnena. Antalet varierar beroende på medietyp. Bakom varje huvudkategori finns det underkategorier och genom underkategorierna för ämnena kommer man vidare till eBibliotekets samlingar, och kan bekanta sig med dem. I samband med underkategorierna anges hur många samlingar som hör till ifrågavarande underkategori.

  Val av bibliotek

  ”Val av bibliotek”-funktionen gör en avgränsning i materialet på så sätt att endast de e-böcker som det bibliotek du har valt har ett avtal om användarrättigheter för visas. Du kan läsa dem om du har ett bibliotekskort som är i kraft och en pinkod.

  Om du inte väljer bibliotek visar sökresultatet vilka alla bibliotek som har ifrågavarande e-bok. Du kan läsa boken om du har ett bibliotekskort som är i kraft till något av dessa bibliotek.

  Val av språk

  Val av språk finns bredvid Val av bibliotek. Som standard finns alla språk. Genom att klicka på Val av språk kan du begränsa språket med hjälp av följande alternativ: Finska, Svenska, Engelska eller Övriga språk. Kom ihåg att spara ditt val av språk med hjälp av ”Spara valet”.

  Söksätt, sökresultat och användning av materialet

  • Fritextsökning
   Ovanför finns ett sökfält ”Sök i eBiblioteket”. Där kan du skriva in sökord. Det ges förslag på sökord efter att du skrivit tre bokstäver men du kan skriva in hela ordet. Då blir sökresultaten exaktare. Du kan skriva in flera sökord efter varandra. Du kan begränsa sökresultaten med hjälp av medietyp: e-böcker, videon etc.
  • Sökning enligt ämne
   I ämneskategorierna finns huvudrubriker, t.ex.+ Historia, memoarer. Välj först en huvudrubrik så får du fram ämnesindelningen, t.ex Etnologi, Memoarer, personhistoria, Allmän historia, kulturhistoria. Siffran anger hur många e-böcker som hör till just denna ämneskategori. Genom att klicka på en ämneskategori, t.ex. Etnologi, får du en lista på e-böcker som hör till ämnet och genom att välja någon av dessa visas bokens fullständiga beskrivning.
  • Sökresultat
   I sökresultatet får du fram en beskrivning av e-boken med titel, namn på upphovsmannen(-männen), pärmbilden, baksidestexten och förlaget, samt aktiva sakord. Alldeles i slutet finns Tillgänglighet, där du hittar alla bibliotek som har e-boken i sin samling. Tillgänglighet ersätter Öppna-knappen om e-boken kan användas fritt.
  • Läs e-boken
   När du klickar på bibliotekets namn under Tillgänglighet kommer du till en sida där du kan logga in med hjälp av bibliotekskortets nummer + pinkoden. Efter det kommer du vidare till leverantörens sida där du kan ladda ner eller streama materialet.