Viisas mieli: Opas tunnesäätelyvaikeuksista kärsiville

  Viisas mieli: Opas tunnesäätelyvaikeuksista kärsiville / Minna Sadeniemi, Miikka Häkkinen, Maaria Koivisto, Teemu Ryhänen, Anna-Liisa Tsokkinen

  Tässä tunnesäätelytaito-oppaassa lukijaa opastetaan ymmärtämään ihmissuhteitaan ja niissä ilmeneviä haitallisia vuorovaikutuksen tapoja sekä omaa elämänlaatua haavoittavaa käyttäytymistään. Aivomme arvioivat jatkuvasti, miten kussakin vuorovaikutustilanteessa kannattaa toimia. Tilanteiden arvioimista ja käyttäytymisen säätelyä voivat kuitenkin vaikeuttaa monet tekijät. Viisas mieli opastaa vahvistamaan positiivista muutosta omissa tunnesäätely- ja ihmissuhdetaidoissa dialektisen käyttäytymisterapian periaatteiden avulla. Kyky säädellä omia tunteitaan puolestaan lisää yksilön vapautta valita oma toimintansa hankaliksi kokemissaan tilanteissa.

  tunne-elämän häiriöt dialektinen käyttäytymisterapia tunne-elämä tunteet säätely ongelmat tunnetaidot sosiaaliset taidot tietoinen läsnäolo oppaat (teokset) kognitiivinen terapia sosiaalinen vuorovaikutus kokonaisvaltainen lääketiede psykofysiologia ammattikasvatus käyttäytymisterapia yleinen järjestys pakkohoito vapaus julkisoikeus ikääntyneet elämänkaari

  Kustannus Oy Duodecim 1.utgåva
  FIN EISBN:9789516567795

  Du kan också vara intresserad av dessa...