Vasun käyttöopas

  Vasun käyttöopas / Liisa Ahonen

  Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden uudistus – työkuormaa lisäävä uhka vaiko sittenkin innostava mahdollisuus?
  Uusi Vasu muuttaa varhaiskasvatusta. Esimerkiksi pedagogiikka nousee entistä tärkeämpään rooliin. Mitä pedagogiikan painottaminen käytännössä tarkoittaa? Miten tuoda Vasun ohjeistukset varhaiskasvatuksen arkeen? Pitääkö työpaikan kaikki toimintatavat ja arvomaailma laittaa uusiksi?
  Kirja jäsentää Vasun keskeisiä teemoja ja tukee niiden soveltamista käytäntöön. Se osoittaa, että Vasun tuomat muutokset palvelevat paitsi lasten myös aikuisten etua. Teos tarjoaa käytännön työtä tekeville varhaiskasvattajille vinkkejä ja ideoita, joita voi hyödyntää ryhmän toimintaa suunniteltaessa, toteutettaessa, arvioitaessa ja kehitettäessä. Mukana on runsaasti Vasun käsittelyä tukevia tehtäviä, joita voi toteuttaa yksin, yhdessä työtiimin tai lapsiryhmän kanssa.

  varhaiskasvatus pedagoginen suunnittelu pedagogiikka päiväkodit lasten kehitys leikki-ikäiset lastentarhanopettajat päivähoitajat kulttuurikasvatus kulttuurikeskukset lastentarhat tuotantoketjut avoin varhaiskasvatus uskontokasvatus

  PS-kustannus 1.utgåva
  FIN EISBN:9789524517997

  Du kan också vara intresserad av dessa...