Varhaiskasvatuksen pedagogiikka

  Varhaiskasvatuksen pedagogiikka / Lasse Lipponen, Kirsti Karila, Lasse Lipponen, Kirsti Karila, Maritta Hännikäinen, Eila Estola, Anna-Maija Puroila, Raija Raittila, Niina Rutanen, Hilkka Mun...

  Varhaislapsuus on yksi ihmiselämän merkittävimmistä vaiheista. Länsimaista lapsuutta luonnehtii se, että suuri osa lapsista osallistuu päiväkotien toimintaan. Niiden pedagogiset käytännöt muovaavat lapsuutta sekä lasten mahdollisuuksia oppia ja kehittyä. Toisaalta lapset itsekin muuttavat omalla toiminnallaan varhaiskasvatuksen instituutioita. Millaisia pedagogisten käytäntöjen siis tulisi olla, jotta rakentaisivat hyvää lapsuutta ja loisivat edellytyksiä lasten oppimiselle ja kehitykselle? Varhaiskasvatuksen pedagogiikan kirjoittajat käsittelevät varhaispedagogiikan ajankohtaisia kysymyksiä uusimpaan lapsuuden, oppimisen ja varhaiskasvatuksen tutkimukseen pohjautuen. Kirjan kantava ajatus on, että lapset ovat aktiivisia oman elämänsä rakentajia, jotka elävät vuorovaikutuksessa ympäristönsä ja siihen kuuluvien toisten lasten ja aikuisten kanssa. Varhaiskasvatuksen pedagogiikan kehittäminen tästä lähtökohdasta haastaa tarkastelemaan sekä lasten ja aikuisten että lasten keskinäistä suhdetta uudesta näkökulmasta. Teoksen kirjoittajina on varhaiskasvatuksen professoreita ja tutkijoita viidestä suomalaisesta yliopistosta. Teos perustuu heidän omiin tutkimuksiinsa ja pedagogisiin kehittämishankkeisiinsa. Kirjoittajat: Eila Estola, Jaakko Hilppö, Maritta Hännikäinen , Kirsti Karila, Kristiina Kumpulainen, Lasse Lipponen, Hilkka Munter, Anna-Maija Puroila, Raija Raittila, Niina Rutanen.

  varhaiskasvatus pedagogiikka kasvatus päivähoito päiväkodit pienryhmät ryhmätoiminta tilat leikki oppiminen lapset toimijuus narratiivisuus lasten kehitys vuorovaikutus vanhempi-lapsisuhde

  Osuuskunta Vastapaino 1.utgåva
  FIN EISBN:9789517684729

  Du kan också vara intresserad av dessa...