Valloittava varhaiskasvatus. Oppimista, osallisuutta ja hyvinvointia

  Valloittava varhaiskasvatus. Oppimista, osallisuutta ja hyvinvointia / Merja Koivula, Merja Koivula, Anna Siippainen, Paula Eerola-Pennanen, Marja Leena Böök

  Vuoden 2016 Varhaiskasvatussuunnitelma haastaa miettimään varhaiskasvatuksen tavat, rutiinit ja säännöt uusiksi, sillä se korostaa lasten kuulemista ja lapsen omaa aktiivista toimijuutta ja osallisuutta. Tarpeettoman usein aikuiset tekevät asioita valmiiksi lasten puolesta, vaikka lapsilla olisi kykyä ja halua osallistua aikuisten rinnalla toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kokemus osallisuudesta herättää lapsissa positiivisia tunteita yhteenkuuluvuudesta, hyväksytyksi tulemisesta ja ilosta sekä ylpeyttä niin omasta kuin ryhmän yhteisestä osaamisesta ja haasteista selviämisestä. "Valloittava varhaiskasvatus" kannustaa tarjoamaan lapsille tilanteita, joissa he voivat kokeilla ja harjoitella demokraattisessa yhteistaitoja, ajatteluntaitoja omien mielipiteiden muodostamiseksi, opetella toisten kuuntelemista ja heidän asemaansa asettumista sekä eri näkökulmien perustelemista ja yhteisen ratkaisun löytämistä. Teoksen kirjoittajat ovat Jyväskylän yliopiston varhaiskasvatustieteen opettajia ja tutkijoita.

  varhaiskasvatus päiväkodit päivähoito pedagogiikka oppimisympäristö lapset oppiminen osallisuus yhteisöllisyys opetussuunnitelmat lasten kehitys viestintä leikki vuorovaikutus fyysinen aktiivisuus moninaisuus eriarvoisuus yksilöllisyys vertaisoppiminen lastenkulttuuri mediaympäristö monilukutaito taidepedagogiikka erityispäivähoito yhteenkuuluvuus oppimiskyky

  Osuuskunta Vastapaino 1.utgåva
  FIN EISBN:9789517686532

  Du kan också vara intresserad av dessa...