Tunnetaidot opetustyössä : opas haastaviin tilanteisiin

    Tunnetaidot opetustyössä : opas haastaviin tilanteisiin / Anuliisa Lahtinen, Jarkko Rantanen

    Levoton oppilas ei kuuntele. Kollega tuskailee haasteissaan. Myös oma turhautuneisuus ja riittämättömyyden tunne nostavat välillä päätään. Toisaalta arjen onnistumiset ja ylpeys oppilaista tuntuvat mahtavilta. Viimeistään lukuvuoden päätösjuhlassa itkukin on herkässä. Kouluympäristö on täynnä tunteita. Tunteet ovat ratkaisevia koulun tärkeimmän tavoitteen eli oppimisen kannalta. Tunteiden voima on vahva niin oppilaiden motivoinnissa, toimintaan herättelyssä, itse oppimisessa kuin rauhoittumisessakin. Vahvistamalla tunnetaitoja luot oppimiseen syvempää merkitystä. Opettajana sinulla on mahdollisuus näyttää, kuinka tunteiden kanssa toimitaan. Miten vahvistetaan ja ylläpidetään iloa arjen keskellä? Miten toimitaan, kun turhautuminen ja suuttumus valtaavat mielen? Kirja auttaa ottamaan tunnetaidot osaksi opettajuutta. Opit kohtaamaan ja käsittelemään kaikkia niitä tunteita, joiden ympäröimänä työskentelet päivästä toiseen. Käytännön esimerkit ja vinkit helpottavat tunnetaitojen soveltamista omassa työssä. Anuliisa Lahtinen on luokanopettaja, vertaismentori ja tunnetaitovalmentaja. Jarkko Rantanen on psykologi, tietokirjailija ja työelämän tunnetaitoihin erikoistuneen Emergy Oy:n valmentaja ja osakas.

    tunteet tunnetaidot opetustyö opettajuus opettajat opettaja-oppilassuhde luokkatyöskentely vuorovaikutus läsnäolo oppiminen tunteiden säätely kuuntelun taidot kasvatusyhteistyö oppaat (teokset) tunnekasvatus taitokasvatus tunne-elämä draamapedagogiikka teatterikasvatus tunne-elämän kehitys tutkiva opettaja liikuntapsykologia sensitiivisyys

    PS-kustannus 1.utgåva
    FIN EISBN:9789524519151