Terveystarkastukset lastenneuvolassa & kouluterveydenhuollossa - Menetelmäkäsikirja

    Terveystarkastukset lastenneuvolassa & kouluterveydenhuollossa - Menetelmäkäsikirja / Mäki Päivi, Wikström Katja, Hakulinen Tuovi, Tiina Laatikainen

    Käsikirjassa kuvataan keskeiset lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon terveystarkastusmenetelmät. Kirjassa annetaan ohjeet tärkeimmistä mittaus-, tutkimus ja arviointimenetelmistä, joita käytetään lapsen oman terveydentilan, kasvun ja kehityksen tai hänen perheensä hyvinvoinnin arvioinnissa ja seurannassa. Siinä kuvataan eri menetelmien merkitys, ajankohta, tarvittava välineistö ja toteutus sekä ohjeistetaan tulosten tulkintaan, jatkotoimenpiteisiin ja kirjaamiseen. Luotettavien, standardoitujen menetelmien käyttö ja tietojen tallentaminen yhdenmukaisella tavalla ovat edellytyksiä niin yksilön kuin koko lapsiväestönkin terveyden ja hyvinvoinnin arvioinnille ja seurannalle. Käsikirja on tarkoitettu käytännön työn tueksi lastenneuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa työskenteleville terveydenhoitajille ja lääkäreille. Sitä voidaan käyttää myös terveydenhuoltoalan henkilöstön perus- ja täydennyskoulutuksessa. Tämä on suositun käsikirjan neljäs, uudistettu painos. Painetun kirjan voi tilata THL:n verkkokaupasta: http://www.kauppakv.fi/sis/THL/tuote/9789523029637

    kouluterveydenhuolto lastenneuvolat terveystarkastukset koululaiset lapset neuvolat kasvu seuranta ryhti murrosikä verenpaine näkö kuulo psyykkinen kehitys fyysinen kehitys lasten kehitys perheväkivalta lähisuhdeväkivalta terveyskäyttäytyminen seksuaaliterveys terveydenhuoltohenkilöstö hoitotyö terveydenhoitajat lääkärintarkastukset kasvatusneuvonta

    Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 4.utgåva
    FIN EISBN:9789523029644