Peruskoulun uskonnonopetus

  Peruskoulun uskonnonopetus / Martin Ubani

  Samaan aikaan kun lapset ja nuoret etsivät perustaa elämänvalinnoilleen ja elämäntehtävälleen, aikuiset keskustelevat katsomusopetuksen peruskysymyksistä ja oikeutuksesta. Tämän teoksen tarkoituksena on tuoda kestävä näkökulma erityisesti peruskoulun uskontokasvatukseen. Kirjassa avataan uskontokasvatuksen käsitemaailmaa, historiaa ja luokkahuonekäytänteiden ydinkysymyksiä sekä annetaan ideoita eri-ikäisten opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Lisäksi puretaan tunnustuksellisuuteen liittyviä myyttejä ja pohditaan opettajan roolia ja vakaumusta uskonnon oppitunneilla sekä uskonnonopetuksen roolia perusopetuksen kasvatustehtävän kokonaisuudessa. Teoksen lähtökohtana on tarjota käsitteistöä, välineitä ja tukea opettajan omien käytäntöjen rakentumista varten. Kirja sopii uskonnonopettajille, alan opiskelijoille ja tutkijoille. Martin Ubani on uskonnonpedagogiikan professori Itä-Suomen yliopistossa.

  uskonto opetus peruskoulu didaktiikka uskonnonpedagogiikka uskontokasvatus opetusmenetelmät uskonnonopettajat professiot ammattikuva elämänkatsomustieto

  PS-kustannus 1.utgåva
  FIN EISBN:9789524517652
  • Ej tillgänglig.

  Du kan också vara intresserad av dessa...