Osallisuuden pedagogiikkaa varhaiskasvatuksessa

  Osallisuuden pedagogiikkaa varhaiskasvatuksessa / Johanna et al. (toim.) Heikka

  Osallisuuden pedagogiikkaa varhaiskasvatuksessa -kirja avaa suomalaisen varhaiskasvatuksen pedagogisia käytäntöjä lasten osallisuuden näkökulmasta. Kirjan artikkelit tarkastelevat osallisuutta varhaiskasvatuksen ja pedagogiikan eri näkökulmista. Kirja on kokoelma artikkeleita, joita yhdistää pyrkimys varhaiskasvatuskulttuuriin, jossa oppiminen nähdään vuorovaikutteiseksi ja aktiiviseksi toiminnaksi. Kirja ohjaa varhaiskasvatuksen työntekijöitä ottamaan lasten osallisuuden osaksi toimintaperiaatteitaan. Kirjan artikkelit auttavat kehittämään pedagogiikkaa niin, että lasten mahdollisuudet osallisuuteen niin oppimisessa, kuin vuorovaikutuksessa ja arjen rutiininomaisissa toiminnoissa lisääntyvät. Osallisuustutkimuksen ja käytäntöjen kehittämiseen liittyvien esimerkkien avulla varhaiskasvatuksen työntekijät voivat vahvistaa varhaiskasvatuksen pedagogisia toimintatapoja, joissa lapsi nähdään osaavana ja taitavana toimijana, joka aktiivisesti tulkitsee ja vaikuttaa ympäröivään yhteisöön, päiväkotiin ja päiväkotiryhmään.

  varhaiskasvatus pedagogiikka osallisuus lapset vuorovaikutus päivähoito

  Books on Demand 1.utgåva
  FIN EISBN:9789528020721

  Du kan också vara intresserad av dessa...