Kilpailuvaltion kyydissä: Suomen hyvinvointimallin tulevaisuus

  Kilpailuvaltion kyydissä: Suomen hyvinvointimallin tulevaisuus / Johannes Kananen, Johannes Kananen, Helena Blomberg, Anu Kantola, Christian Kroll, Juri Mykkänen, Arttu Saarinen, Ville-Pekka Sorsa, Juho Vesa

  Kilpailuajattelu on hallinnut 1990-luvulta lähtien yhteiskunnallista keskustelua ja päätöksentekoa. Kilpailuvaltiossa kansalaiset kamppailevat työpaikoista ja valtio keskittyy edistämään suurten yritysten kansainvälistä kilpailukykyä. Pitäisikö ihmisten laittaa kaikki resurssinsa työelämässä pärjäämiseen ja hyväksytäänkö samalla, että monelle lankeaa häviäjän rooli? Kilpailuvaltion kyydissä tarkastelee Suomen hyvinvointimallin muutoksia 1960-luvulta nykypäivään. Siinä kerrotaan, kuinka hyvinvointimallimme on syntynyt ja mistä syistä alkuperäinen idea kansalaisen parhaasta on väistynyt kilpailuvaltioajattelun tieltä. Samalla valtion roolia hyvinvoinnin turvaajana on vähennetty. Kun kaikki eivät pääse peliin mukaan, eriarvoisuus lisääntyy. Näin hukataan inhimillisiä resursseja ja sorrutaan tehottomuuteen. Teoksessa esitetään keinoja nykyistä oikeudenmukaisemman hyvinvointimallin luomiseksi. Hyvinvointiin kannattaa panostaa, ja sen ylläpitämiseksi tarvitaan ensisijaisesti poliittista tahtoa ja uskoa ihmisten aloitteellisuuteen ja ideointikykyyn.

  yhteiskuntapolitiikka hyvinvointipolitiikka mallit sosiaalipolitiikka sosiaaliturva terveydenhuolto hyvinvointi eriarvoisuus oikeudenmukaisuus hyvinvointivaltio kustannukset tulevaisuus julkinen keskustelu Suomi

  Gaudeamus 1.utgåva
  FIN EISBN:9789524959421
  • Ej tillgänglig.

  Du kan också vara intresserad av dessa...