Keskustelunanalyysi: Kuinka tutkia sosiaalista toimintaa ja vuorovaikutusta

  Keskustelunanalyysi: Kuinka tutkia sosiaalista toimintaa ja vuorovaikutusta / Melisa Stevanovic, Camilla Lindholm, Melisa Stevanovic, Camilla Lindholm, Ilkka Arminen

  Perusteos keskustelunanalyysista
  Keskustelunanalyysi tarkastelee sosiaalisen vuorovaikutuksen perusilmiöitä, resursseja ja haasteita. Se luotaa keskustelunanalyysin metodologiaa ja keskittyy erityisesti viime vuosina kehittyneisiin uusiin suuntauksiin.
  Keskustelunanalyysissa tutkitaan autenttisia vuorovaikutustilanteita, arkikeskusteluja ja institutionaalisia keskusteluja. Tavoitteena on tarkkailla mahdollisimman luonnollisesti esiintyviä tilanteita ja analysoida niitä.
  Keskustelunanalyysi kuvaa vuorovaikutusilmiöitä ymmärrettävin arkikäsittein. Kirja sopii opiskelijoille, opettajille ja tutkijoille, jotka hyödyntävät keskustelunanalyysia tai ovat siitä kiinnostuneita.

  keskustelunanalyysi sosiaalinen vuorovaikutus kielellinen vuorovaikutus vuorovaikutus viestintä sanallinen viestintä sanaton viestintä yhteistoiminta sosiaaliset suhteet tutkimusmenetelmät empiirinen tutkimus etnografia metodologia

  Osuuskunta Vastapaino 1.utgåva
  FIN EISBN:9789517685993

  Du kan också vara intresserad av dessa...