Etiikka

  Etiikka / Benedictus de Spinoza, Vesa Oittinen

  Benedictus (Baruch) de Spinoza (1632-1677) on uuden ajan tärkeimpiä filosofeja. Tieteissä oli Spinozan aikaan tapahtumassa suuri käänne, ja filosofia etsi vastauksia myös uudenlaisen tieteen herättämiin kysymyksiin. Spinoza pyrki rakentamaan geometrisen mallin mukaisesti metafyysisen järjestelmän, joka vastaisi rationalistisen filosofian vaatimuksia mutta sisältäisi myös uskonnollisista käsityksistä kaiken järjellä perusteltavissa olevan.
  Etiikka käsittelee Jumalaa ja maailmaa, ihmisen intohimoja sekä ymmärryksen rajoja ja mahdollisuuksia. Jos kaikki tapahtuu kausaalilakien mukaisesti, mitä sijaa jää etiikalle? Mitä tarkoittaa kysymys hyvästä ja pahasta, ja mitä merkitystä on arvoilla, hyveillä ja ihanteilla? Etiikassa Spinoza kiteyttää näkemyksensä hyveiden mukaan elämisestä ja onnellisuuden saavuttamisesta.

  Spinoza Baruch etiikka ontologia substanssi vapaus filosofia käytännöllinen filosofia metafysiikka rationalismi ympäristöfilosofia kosmologit kosmologia Jumala ontologia (filosofia) juutalaisuus jumalakäsitykset stoalaisuus realismi (filosofia)

  Gaudeamus 2.utgåva
  FIN EISBN:9789523455771

  Du kan också vara intresserad av dessa...