ARGUMENTAATIO ja tulkinta;laadullisen asennetutkimuksen lähestymistapa / Kari Mikko Vesala & Teemu Rantanen (toim.)

  ARGUMENTAATIO ja tulkinta;laadullisen asennetutkimuksen lähestymistapa / Kari Mikko Vesala & Teemu Rantanen (toim.)

  Laadullinen asennetutkimus on uusi metodologinen lähestymistapa, joka kytkee retorisen sosiaalipsykologian asenteiden, arvojen ja vuorovaikutuksen tutkimukseen. Se sisältää menetelmiä kantaaottavan haastattelupuheen tuottamiseen ja järjestelmälliseen analysointiin useanlaisia teoreettisia käsitteitä hyödyntämällä. Teos johdattaa laadullisen asennetutkimuksen lähtökohtiin ja soveltamismahdollisuuksiin. Soveltamista havainnollistavat useat esimerkkitapaukset, joiden aiheina ovat muun muassa uskonnon ja yrittäjyyden suhde, läheiset asiakassuhteet maatilayrittäjien asenteissa, syömisen kontrollointi nuorten naisten puheessa, huumeiden käytön kehykset sosiaalityössä, terve järki ja asiantuntijuus kasvatuksessa sekä tietoverkkoihin ja tietotekniikkaan liittyvät asenteet. Teos soveltuu oppikirjaksi sosiaalipsykologiaan, mutta sitä voidaan käyttää myös käyttäytymis-, yhteiskunta- ja kulttuuritieteissä.

  asenteet tutkimus metodologia kvalitatiivinen tutkimus argumentointi tulkinta haastattelututkimus arvot yrittäjyys uskonnollisuus kirkon työntekijät maahanmuuttajat korkea-asteen koulutus erasuunnittelu maatalousyrittäjät diskurssianalyysi syöminen naiset huumepolitiikka sosiaalityöntekijät kasvatus terve järki asiantuntijuus Internet pienet ja keskisuuret yritykset tietotekniikka käytettävyys hyöty

  Gaudeamus
  FIN EISBN:9789524955928

  Du kan också vara intresserad av dessa...