Ammattikorkeakoulun juridiikka. II

  Ammattikorkeakoulun juridiikka. II / Juha Ojajärvi, Silja Vainio

  Ammattikorkeakoulun juridiikka 2 – oppikirja käytännön ammatillisiin tarpeisiin Ammattikorkeakoulun juridiikka -kirjasarja on suunniteltu erityisesti kaupan ja hallinnon sekä tietotekniikan koulutusalojen juridiikan ammattikorkeakouluopintoihin. Sarja soveltuu myös muiden koulutusalojen ja työelämän tarpeisiin. Sarja on jaettu kahdeksi kirjaksi, jotka on suunniteltu käytettäväksi yhdessä, mutta niitä voi hyvin käyttää myös erikseen. Kirjat antavat opiskelijoille valmiudet selviytyä mahdollisimman hyvin juridisista kysymyksistä toimiessaan koulutustaan vastaavissa tehtävissä. Juridiikka 2:n aihealueita ovat:
 • Markkinointioikeus
 • Viestintäverkkojen oikeudelliset kysymykset
 • Työoikeus
 • Kirjasarjan ensimmäisen osan aihealueet ovat johdatus juridiikkaan, sopimusoikeus, velkasuhteet ja prosessioikeus sekä yritysoikeus. Aiheiden valinta perustuu ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaiseen tarpeeseen. Juridiikka 2 käsittelee käytännön työelämän keskeisiä juridisia aihealueita. Autenttiset esimerkit ja viittaukset lisätiedon lähteisiin, joista opiskelijat voivat käydä tietoaan täydentämässä, helpottavat asioiden ymmärtämistä. Kirjoittamisessa on kiinnitetty erityisesti huomiota siihen, että juridiset ilmiöt esitetään oikealla painoarvolla. Ne säännökset ja tulkinnat, joita käytännön juridiikassa esiintyy usein, ovat saaneet ansaitsemansa huomion. Teoreettiset ja tieteelliset pohdinnat on jätetty kirjassa vähemmälle huomiolle.
  Tekstiosan sivumäärä antaa myös opettajalle mielekkään liikkumavaran, ja hän voi ottaa opetuksessa huomioon omat painotuksensa, kiinnostuksensa sekä eri aikojen ajankohtaiset ilmiöt.
  Kirjan kirjoittajat ovat alansa tunnettuja ammattilaisia, ja heillä on vankka kokemus kirjoittamisesta kuten myös alansa juridiikan kouluttamisesta. Huolellisesta toimitustyöstä vastaavat ammattikorkeakoulun juridiikan opetuksessa kiinteästi mukana olevat toimittajat. Kirjaa tai sen osia ei voi tulostaa.

  markkinointi markkinaoikeus kauppaoikeus tekijänoikeus tietoverkot verkkokauppa yksilönsuoja tietosuoja korvausvastuu työoikeus työsuhde vuosiloma työaika yhteistoiminta työturvallisuus

  Otava
  FIN EISBN:9511191519

  Du kan också vara intresserad av dessa...