Digitaliserat material

      Bibliotek runtom i Finland har digitaliserat material som inte skyddas av upphovsrätten. Det finns en gemensam (finskspråkig) tjänst för det digitaliserade materialet där du kan söka material t.ex. utgående ifrån plats eller med hjälp av olika söktermer. .
      digi - de allmänna bibliotekens digitala material