Bibliotekens digitaliserade material

      Bibliotek runtom i Finland har digitalt material som inte skyddas av upphovsrätten. Man har grundat en gemensam tjänst för det digitala materialet, med vars hjälp man kan söka material t.ex. utgående ifrån plats, eller med hjälp av olika söktermer.
      digi - de allmänna bibliotekens digitala material