Yritysjuridiikka

  Yritysjuridiikka / Kalle Kyläkallio

  Yritysjuridiikka on selkeä ja käytännönläheinen yritysjuridiikan perusteos. Se on tarkoitettu ammattikorkeakoulujen juridiikan oppikirjaksi, mutta palvelee myös pk-yrittäjien tiedontarpeita. Oikeustapaukset ja esimerkit selventävät teoriaa, ja jokaiseen aihepiiriin liittyy tehtäviä. Kirjassa käsitellään yrityksen ja yrittäjän kannalta keskeistä lainsäädäntöä, mm. elinkeinotoiminnan harjoittamista ja yhtiömuotoja, yleistä sopimusoikeutta, kuluttajansuojaa, velkasuhteita ja vakuuksia, kilpailu- ja immateriaalioikeutta, työlainsäädäntöä sekä perhe- ja perintöoikeutta. 2. uudistettu painos on päivitetty vastaamaan ajantasaista lainsäädäntöä.

  yritysjuridiikka työoikeus oikeus juridiikka edustus yritystoiminta yritysmuoto lainsäädäntö laki kauppaoikeus yhtiöoikeus yritykset kuluttajaoikeus perheoikeus perintöoikeus elinkeino-oikeus sopimusoikeus henkilöoikeus henkilöverotus tulovero perinnönjako vilpillinen kilpailu velkasuhteet

  Edita Publishing Oy 2.edition
  FIN EISBN:9789513772697

  You may be interested in...