Yhteisöllisyyden paluu

  Yhteisöllisyyden paluu / Antti Hautamäki

  Yhteisöllisyyden paluu avaa uusia näkökulmia 2000-luvun yhteisöllisyyteen. Se etsii yhteisöllisyyden juuria sekä analysoi sen uusia ilmenemismuotoja. Teoksessa pohditaan politiikan mahdollisuutta modernissa hyvinvointivaltiossa: voiko politiikka olla luova, kansalaisista lähtevä liike? Siinä asetetaan kyseenalaiseksi käsitys uskonnon maallistumisesta ja muuttumisesta pelkäksi yksityisasiaksi ja korostetaan uskonnon paluuta yhteisöllisyyden muotona. Poliittisen yhteisöllisyyden käsitettä tarkastellaan aatehistoriallisesta näkökulmasta ja etsitään poliittisen yhteisöllisyyden mahdollisuuksia globalisoituvassa maailmassa. Teoksessa tutkitaan myös internetin luomia, verkostoitumiseen perustuvia moderneja yhteisöjä, joissa kommunikaatio tulee yhä läpinäkyvämmäksi yksityisen ja yhteiskunnallisen toiminnan sulautuessa toisiinsa. Teoksessa tarkastellaan myös muun muassa nuorten yhteisöjä ja turismia. Teos on painava yhteiskunnallinen puheenvuoro, joka virittää keskustelua uudenlaisen yhteisöllisyyden tarpeesta.

  Aristoteles Arendt, Hannah Gramsci, Antonio Habermas, Jürgen yhteisöllisyys aatehistoria poliittinen osallistuminen globalisaatio hyvinvointivaltio kansalaisyhteiskunta uskonto uskonnollisuus yhteisöt matkailijat nuoret toimintakulttuuri työyhteisöt luovuus tietoyhteiskunta verkostoituminen Internet

  Gaudeamus
  FIN EISBN:9789524955577

  You may be interested in...