YHTEISKUNTAVASTUU : näkökulmia yritysten ja julkisyhteisöjen yhteiskunnalliseen vastuuseen / Raija Järvinen (toim.)

  YHTEISKUNTAVASTUU : näkökulmia yritysten ja julkisyhteisöjen yhteiskunnalliseen vastuuseen / Raija Järvinen (toim.)

  Yhteiskuntavastuu Näkökulmia yritysten ja julkisyhteisöjen yhteiskunnalliseen vastuuseen Yhteiskuntavastuuseen liittyy yhteisöllisyyttä, halua toimia vastuullisena yrityksenä, organisaationa tai kansalaisena yhteiskunnassa sekä halua tehdä enemmän yhteisen hyvän vuoksi kuin mitä minimitaso edellyttää. Yhteiskuntavastuulle on selvä tilaus 2000-luvun alun länsimaisessa yhteiskunnassa. Tähän kehitykseen on vaikuttanut sekä 1980-luvun voimakas taloudellinen noususuhdanne, joka korosti yksilöllisyyttä ja omien etujen tavoittelun hyväksyttävyyttä, että nousua seurannut taloudellinen taantuma, jossa yksilöt pyrkivät pitämään huolta omasta selviytymisestään. Kirja koostuu yhdeksästä artikkelista ja se on syntynyt monen eri tieteenalan ja käytännön asiantuntijan yhteistyönä ja muodostaa siten laajan poikkitieteellisen näkemyksen yhteiskuntavastuusta teoreettisella että käytännöllisellä tasolla. Yhteiskuntavastuun teema kulkee läpi kirjan punaisena lankana monisyisenä ja monisärmäisenä ilmiönä, joka kytkee toisiinsa liiketaloudelliset mekanismit, globalisaation, vakuutusjärjestelmät sekä yksityisen ja julkisen sektorin. Artikkeleissa vastuullisuuden teemaan kytkeytyvät kiinteästi ns. pehmeämmät muuttujat, kuten eettisyys, luottamus ja arvot. Kirja tarjoaa uusia virikkeitä yhteiskuntavastuun soveltamiseen yrityksissä ja julkisyhteisöissä sekä avaa mielenkiintoisia uusia tutkimushaasteita sekä jatkaa osaltaan yhteiskuntavastuun temaattista keskustelua. Kirjan voi tilata myös painettuna versiona Tampereen yliopiston kirjaston virtuaalikirjakaupassa.

  yhteiskuntavastuu yritykset julkisyhteisöt yritystoiminta etiikka vastuu käsitteet määritelmät hyvinvointivaltio yhteisvastuu työeläkkeet johtaminen riskit hallinta henkilöstö kansainvälinen talous sähköiset julkaisut

  Tampere University Press : Taju [jakaja]
  FIN EISBN:9514459261

  You may be interested in...