Verkko-opetus ja yliopistopedagogiikka

    Verkko-opetus ja yliopistopedagogiikka / Vesa Korhonen

    Verkko-opetus ja yliopistopedagogiikka kirjassa tarkastellaan tietoverkkojen roolia osana korkeakoulun opetus- ja opiskeluympäristöä. Huomio kiinnitetään oppimisympäristön pedagogiseen organisointiin ja vuorovaikutuksen ohjaamiseen verkkoperustaisessa ympäristössä. Verkko-opetuksen strategioissa painotetaan usein vain tiloja, laitteita, tukipalveluja ja koulutusta ja oletetaan, että opetus syntyy niiden avulla itsestään. Tässä kirjassa kysytään, millaista pedagogista osaamista yliopisto-opetuksessa vaaditaan ja millaista oppimisprosessia tuetaan tieto- ja viestintätekniikan avulla. Kirjan näkökulmat kiteytyvät kolmeen tärkeään osa-alueeseen: oppimisympäristöjen suunnittelun ja toteutuksen kysymyksiin, verkko-opettajana toimimiseen ja verkko-opetuksen ohjaukselliseen organisointiin sekä opiskelijoiden oppimisprosessin ja vuorovaikutuksen luonteeseen verkossa. Kirja toimii virikkeenä opetuksen kehittämistyölle yliopistoissa ja korkeakouluissa ja avaa uusia näkymiä tieto- ja viestintätekniikan mielekkäälle opetuskäytölle. Kirjan voi tilata myös painettuna versiona Tampereen yliopiston kirjaston virtuaalikirjakaupassa.

    verkko-opetus yliopistot oppimisympäristö tietoverkot digitaalinen oppimateriaali verkko-opiskelu pedagogiikka korkeakoulupedagogiikka

    Tampere University Press
    FIN EISBN:9514463518