Varhaiskasvatuksen pedagoginen johtajuus - Käsikirja käytännön työhön

  Varhaiskasvatuksen pedagoginen johtajuus - Käsikirja käytännön työhön / Sanna Parrila, Elina Fonsén, Sanna Parrila, Elina Fonsén, Johanna Heikka, Ulla Soukainen

  OSA 1 Pedagogisen johtajuuden teoria ja käytäntö -- 1 Varhaiskasvatuksen johtajuus muutoksessa / Elina Fonsén ja Sanna Parrila. -- 2 Johtajuuden käsitteet ja lähtökohdat / Elina Fonsén ja Sanna Parrila. -- 3 Jaettu pedagoginen johtajuus ja opettajajohtajuus varhaiskasvatuksessa / Johanna Heikka. -- 4 Pedagogisen johtamisen prosessi / Sanna Parrila ja Elina Fonsén. -- 5 Arviointimenetelmien kehittäminen ja käyttöönotto / Sanna Parrila ja Elina Fonsén. -- 6 Case Ylöjärvi - Esiopetuksen arviointi moninäkökulmaisesti / Elina Fonsén. -- OSA 2 Johtajana kehittyminen ja varhaiskasvatuksen kehittäminen -- 7 Johtaja oman työnsä johtajana / Elina Fonsén ja Sanna Parrila. -- 8 Coaching oppimista edistävän johtamisen perustana / Sanna Parrila. -- 9 Laatutyö ja kehittävän työotteen omaksuminen / Ulla Soukainen. -- 10 Case Lempäälä - Lapsiryhmävasun ja osallisuuden kehittämisprosessi / Elina Fonsén.

  varhaiskasvatus suunnittelu pedagoginen johtaminen johtajuus professionalismi päiväkodit johtaminen pedagoginen suunnittelu laadunarviointi arviointimenetelmät kehittäminen

  PS-kustannus 1.edition
  FIN EISBN:9789524517546

  You may be interested in...