Umpikujasta oivallukseen : refleksiivisyys empiirisessä tutkimuksessa

  Umpikujasta oivallukseen : refleksiivisyys empiirisessä tutkimuksessa / Sanna Aaltonen, Sanna Aaltonen, Riitta Högbacka, Riitta Högbacka, Sanna Aaltonen, Johanna Lindh, Kirsi Nousiainen, Lotta Kokkonen, Miikka Pyykkönen, Tiina So...

  Mitä tehdä, kun aineisto ei riitä? Miksi sisällönanalyysi ei aina tuota sisältöä? Miten toimia, kun tutkimukseen osallistuneet haastavat tutkimustulokset? Mitä tapahtuu hylätyille rahoitushakemuksille? Umpikujasta oivallukseen – Refleksiivisyys empiirisessä tutkimuksessa -teos vie tutkimuksen sivupoluille ja umpikujille, mutta johdattaa myös ulos sieltä. Monitieteinen teos tarttuu refleksiivisyyden tematiikkaan laajasti eri tieteenalojen näkökulmista ja tarkastelee refleksiivisyyttä tutkimuksen työvälineenä. Luvuissa kirjoittajat pohtivat kriittisesti tutkijan aseman ja siihen liittyvien valtasuhteiden, tutkimuksen menetelmällisten valintojen ja tieteen tekemisen yhteiskunnallisten ehtojen vaikutusta tutkimukseen. Teos soveltuu oppikirjaksi sekä myös oheislukemistoksi kaikille laadullisen tutkimuksen kehittämisestä kiinnostuneille. Kirjan voi tilata myös painettuna versiona Juvenes verkkokirjakaupasta. https://verkkokauppa.juvenes.fi/tuote/22681/umpikujasta-oivallukseen

  tutkimusmenetelmät metodologia menetelmät sosiaalitieteet yhteiskuntatieteet kvalitatiivinen tutkimus refleksiivisyys empiirinen tutkimus kriittisyys

  Tampere University Press 1.edition
  FIN EISBN:9789514497865

  You may be interested in...