Työpaikan poissaolot käytännönläheisesti

  Työpaikan poissaolot käytännönläheisesti / Kirsi Parnila, Hanna Skurnik-Järvinen

  Työpaikan poissaolot käytännönläheisesti -kirjaan on koottu tärkeimmät työelämässä esiintyvät poissaolotilanteet. Kirjan aiheita ovat mm. sairauspoissaolot, perhevapaat, työvuorottelu, opintovapaa, maanpuolustukseen liittyvät vapaat, työehtosopimuksiin tai lakiin perustuvat tilapäiset vapaat sekä työnteon estyminen ja siihen liittyvä palkanmaksuvelvollisuus. Poissaoloja ja niihin liittyviä työnantajan velvoitteita on käsitelty kattavasti, ja kirjoittajien tarkoituksena on ollut antaa työnantajien käyttöön kaikki se tieto, jota heille kauppakamarin työsuhdeasioiden neuvonta- ja koulutustoiminnassa on poissaoloista kertynyt. Kirjan lähestymistapa on nimensä mukaisesti käytännönläheinen, ja kirjassa esitellään runsaasti oikeuskäytäntöä ja esimerkkejä poissaolotilanteista. Kirja soveltuu hyvin esimerkiksi esimiehille, HR-tehtävissä toimiville ja palkkahallinnossa työskenteleville. Kirjan kirjoittajat Kirsi Parnila ja Hanna Skurnik-Järvinen toimivat kauppakamarin työsuhdelakimiehinä. Heillä on kummallakin pitkä kokemus työsuhdeasioiden hoitamisesta kouluttajina ja neuvontalakimiehinä.

  Ellibs työpaikat poissaolot sairauspoissaolot vuosiloma perhevapaat työvuorottelu vuorotteluvapaa opintovapaa asevelvollisuus vaikutukset työ luottamustoimet työaika lainsäädäntö työsopimuslaki vuorotteluvapaalaki opintovapaalaki sairausvakuutuslaki laki maanpuolustusvelvollisuutta täyttävän työ ja virkasuhteen jatkumisesta

  Helsingin seudun kauppakamari
  FIN EISBN:9789522462299

  You may be interested in...