Työolot ja hyvinvointi sosiaali- ja terveysalalla 2005

  Työolot ja hyvinvointi sosiaali- ja terveysalalla 2005 / Marjukka Laine

  Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön työoloja ja hyvinvointia on selvitetty valtakunnallisen kyselytutkimuksen avulla vuosina 1992, 1999 ja 2005. Tässä julkaisussa esitellään alalla toimivien kokemuksia ja arvioita työoloistaan vuonna 2005 sekä tarkastellaan tilanteen kehitystä edellisiin kyselyihin verrattuna. Kyselytutkimuksen tulokset ovat seuraavilta aihealueilta: henkilöstö ja työsuhteet, työn kuormitustekijät, työn laatu ja palkitsevuus, johtaminen, työilmapiiri, henkilöstön osaaminen, terveys ja työkyky. Uusia teemoja ovat tulosseuranta, eettinen työkuormitus, työssä esiintyvät tunteet sekä työn ja muun elämän yhteensovittaminen.

  sosiaaliala työolot terveydenhuoltoala työn kuormittavuus työkyky työhyvinvointi työtyytyväisyys työyhteisöt terveydenhuoltohenkilöstö

  Työterveyslaitos
  FIN EISBN:9518026904

  You may be interested in...