Tunnista vahvuutesi ja menesty

    Tunnista vahvuutesi ja menesty / Satu Uusiautti

    Todellisen menestyjän tunnistaa hymystä, aidosta iloisuudesta, tyytyväisyydestä itseen ja elämään sekä muiden kunnioittamisesta. Jokainen voi menestyä tunnistamalla vahvuutensa ja kehittämällä niitä. Joku löytää vahvuutensa työstä, toinen harrastuksesta ja kolmas vaikkapa vapaaehtoistyöstä. Tyytyväinen ja innostunut ihminen levittää hyvää myös ympärilleen, mikä voi auttaa myös muita tunnistamaan vahvuuksiaan. Menestyksen avaimet löytyvät omasta ajattelusta, uskalluksesta ja rohkeudesta katsoa peiliin. Teos auttaa tunnistamaan omia menestystekijöitä ja pohtimaan menestyksen edistäjiä itseä ja muita arvostaen. Kuinka edistää menestystä tavalla, joka vahvistaa myös tyytyväisyyttä ja hyvinvointia?

    menestyminen psykologiset tekijät itsetuntemus itseluottamus ihmissuhteet työelämä työmotivaatio optimismi onnellisuus menestystekijät positiivinen psykologia itsensä johtaminen

    Kirjapaja 1.edition
    FIN EISBN:9789523540279