Toinen luonto

    Toinen luonto / Michael Pollan, kääntäjä Tapani Kilpeläinen

    Luonto ja kulttuuri mielletään usein vastapukareiksi, joista toisen on väistämättä väistyttävä. Niin ajatteli myös Michael Pollan, kun hän aikoinaan osti vaimonsa kanssa ränsistyneen maitotilan. Pian hän kuitenkin sai havaita, ettei kirjoista ja idealistisista ajatuksista opituilla asenteilla pötkitä puutarhassa pitkälle. Hän oivalsi, että puutarha saattaa tarjota mallin järkevämmälle, tasapainoisemmalle ja ennen kaikkea toiveita herättävämmälle luontosuhteelle kuin jalustalle nostettu villin luonnon ihanne. Michael Pollan (s. 1955) on yhdysvaltalainen kirjailija ja ympäristöaktivisti, joka opettaa journalismia Berkeleyn yliopistossa. Yhtenä viime vuosikymmenten tärkeimmistä ympäristökirjoista pidetty Toinen luonto (1991) oli hänen esikoiskirjansa.

    Michael Pollan puutarhat puutarhanhoito kasvit kasviekologia ekologia kulttuurihistoria luonnonhistoria luonnonsuojelu luontosuhde luonto suojelu luonnonsuojelijat kasvuteoriat ympäristöongelmat leirikoulu ympäristöhistoria laiskuus hedelmättömyys luonto-opetus darwinismi uudenaikaisuus kulttuurikasvillisuus merihistoria

    niin & näin 1.edition
    FIN EISBN:9789527189368