Toiminnallisia loukkuja : hyvinvointi ja eriarvoisuus yhteiskunnassa

  Toiminnallisia loukkuja : hyvinvointi ja eriarvoisuus yhteiskunnassa / Atte Oksanen, Marko Salonen, Vilma Hänninen, Eero Suoninen, Arja Jokinen, Jaana Minkkinen, Anja Riitta Lahikainen, E. Juulia Paavonen, Tarja Aaltonen, Mirja...

  Hyvinvointi edellyttää toimintakykyä. Joskus ihmiset ja ihmisryhmät saattavat ajautua tilanteeseen, jossa toiminnan mielekkyys on vaakalaudalla. Toiminnallisia loukkuja kuvaa erityisesti lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin haasteiksi muodostuvia yhteiskunnallisia, yhteisöllisiä ja vuorovaikutuksellisia umpikujia ja ansoja. Kirja valottaa, miten ja mistä loukut muotoutuvat sekä miten niitä on mahdollista avata. Kirjan loukkuja avataan moniulotteisilla tutkimusasetelmilla. Kirjassa kuvataan esimerkiksi masennusta, pelkoja ja vaikeaa allergian riivaamaa perhe-elämää. Loukkuja teoretisoidaan vuorovaikutuksen ja toiminnan sekä ideologioiden ja yhteiskunnallisten jakojen osana. Huomiota kiinnitetään myös siihen, kuinka erilaiset yhteiskunnalliset rakenteet ja käytännöt luovat eriarvoisuutta ja toiminnan esteitä. Kirjan voi tilata myös painettuna versiona Tampereen yliopiston kirjaston

  Järventie, Irmeli hyvinvointi eriarvoisuus kyvykkyys toimijuus esteet kasvuympäristö toimintakyky vuorovaikutus sosiaaliset suhteet sosiaalinen asema huono-osaisuus persoonallisuus yhteiskunta masennus vaikutukset narratiivisuus kuntoutuminen luovat menetelmät opettaja-oppilassuhde lapset perhe perhe-elämä kroonikot arkielämä sukupuoli sukupuolisensitiivisyys kasvatus sukupuolineutraalius sisarukset sisaruus sosiaalinen vuorovaikutus koulusurmat traumatisoituminen yhteiskuntaluokat henkinen hyvinvointi yhteisöllisyys

  Tampere University Press
  FIN EISBN:9789514485664

  You may be interested in...