Tietosuoja terveydenhuollossa : potilaan asema ja oikeudet henkilötietojen käsittelyssä / Arto Ylipartanen

  Tietosuoja terveydenhuollossa : potilaan asema ja oikeudet henkilötietojen käsittelyssä / Arto Ylipartanen

  Tietosuoja terveydenhuollossa -Potilaan asema ja oikeudet henkilötietojen käsittelyssä Potilaan asema ja oikeudet ovat entistä korostuneemmassa asemassa nykypäivänä. Tähän kirjaan on otettu terveydenhuoltotehtävissä työskentelevien esittämiä tavallisimpia sekä joukko kasvavaa merkitystä saaneita kysymyksiä. Kirja käsittelee erityisesti sitä, miten tietosuojariskejä voidaan ennakoivalla toiminnalla supistaa ja rekisterinpitäjän, potilaan ja sivullisen oikeuksia touteuttaa. Kirjan keskeistä sisältöä ovat
 • potilasrekisteritietoja käsittelyä ohjaavat säännökset
 • tietojen salassapito ja suojaaminen
 • salassapidettävien tietojen luovuttaminen
 • potilaan oikeudet potilasrekisteritietojen käsittelyssä
 • rikollisoikeudellinen vastuu ja vahingonkorvausvastuu
 • Kirja on tarkoitettu erityisesti potilasasiamiehille ja potilasrekisteritietojen käsittelyyn osallistuville sekä kaikille potilaan asemasta ja oikeuksista kiinnostuneille. Kirjoittaja OTK Arto Ylipartanen työskentelee tietosuojavaltuutetun toimistossa ylitarkastajana. Hän on kouluttanut potilasasiamiehiä ja terveydenhuollossa työskenteleviä henkilöitä useita vuosia.

  tietosuoja terveydenhuolto henkilörekisterit lainsäädäntö potilaat oikeusturva yksilönsuoja salassapitovelvollisuus tietoturva asiakirjat elektroniset julkaisut

  Tietosanoma
  FIN EISBN:9518851905

  You may be interested in...