Teknologia potenssiin x - Kohtaa tulevaisuus

  Teknologia potenssiin x - Kohtaa tulevaisuus / Jannick B Pedersen, Anders Hvid, Teknologiateollisuus

  Teoksessa havainnollistetaan siirtymää lineaarisesta eksponentiaaliseen kasvuun. Kirjan ovat laatineet tanskalaiset disruption asiantuntijat Jannick B. Pedersen ja Anders Hvid. Kirjan tekijöiden tavoitteena on ennen muuta tehdä eksponentiaalinen kehitys ymmärrettäväksi ja saada aikaan keskustelua siitä, miten meidän tulisi suhtautua uuden teknologian tuomiin muutoksiin. Teos myös haastaa lukijansa kysymällä, miten teknologian muutos vaikuttaa hänen elämäänsä ja yrityksensä toimintaan. Helppolukuisessa kirjassa kuvataan tietotekniikan, tekoälyn, 3D-tulostuksen, bioteknologian ja nanoteknologian kehitystä ja odotettavissa olevia kehitysmurroksia. Yritysesimerkit havainnollistavat, miten teknologian muutos on tuhonnut yrityksiä ja samalla luonut uusia markkinoita.

  teknologia tulevaisuus menestyminen innovaatiot kilpailukyky kasvu muutos yhteiskunta osaaminen lainsäädäntö yritykset tietotekniikka tekoäly biotekniikka nanotekniikka otsonikato lääketieteellinen tekniikka sosiaalinen media sähköinen kirjaaminen älytekniikka lentoyhtiöt

  Teknologiainfo Teknova Oy 1.edition
  FIN EISBN:9789522381989

  You may be interested in...