Talous ja yhteiskuntateoria III: Kohti uutta poliittista taloutta

  Talous ja yhteiskuntateoria III: Kohti uutta poliittista taloutta / Risto Heiskala, Akseli Virtanen

  Talous ja yhteiskuntateoria -sarjan päätösosassa kartoitetaan, millaisia vaihtoehtoja yhteiskuntatieteet ja filosofia tarjoavat vallitsevalle talousajattelulle. Taloutta ei lähestytä koko yhteiskuntaa määrittävänä omalakisena järjestelmänä vaan olemisen ulottuvuutena, joka on kauttaaltaan lomittunut sosiaaliseen elämäämme. Talous ja yhteiskuntateoria III ottaa vauhtia 1800-luvulta muun muassa Karl Marxin ja Gabriel Tarden tuotannosta. Frankfurtin koulukunnan ja historiallisen materialismin uudelleenarvioista kuljetaan Martin Heideggerin ja Georges Bataillen kautta spektaakkeliyhteiskunnan ja symbolisen vaihdon teorioihin. Käsittelyn kohteeksi pääsevät myös mannermaisen ajattelun uudemmat kärkihahmot Michel Foucault’sta Jacques Derridaan. Lopuksi luodaan katsaus uuteen digitaaliseen talouteen ja sen kykyyn muuttaa inhimillisen yhteiselämän pelisääntöjä. Teoksessa avautuu näkökulmia, joiden avulla talous voidaan saattaa palvelemaan meitä – sen sijaan, että me palvelisimme taloutta.

  yhteiskuntateoriat taloustieteet sosiologia talousteoriat koulukunnat filosofia käsitehistoria markkinatalous kulutusyhteiskunta poliittinen taloustiede makrotaloustiede taloussosiologia valtioteoriat merkantilismi politiikan teoria sosiaalitaloustiede taloudellinen antropologia marxilainen antropologia sosiaalinen oikeudenmukaisuus yhteiskuntafilosofia ontologia (filosofia) klassinen taloustiede

  Gaudeamus 1.edition
  FIN EISBN:9789524959384

  You may be interested in...