Talous ja filosofia

  Talous ja filosofia / Ilkka Niiniluoto, Risto Vilkko, Jaakko Kuorikoski

  Filosofialla ja taloudella on monitahoiset historialliset yhteydet. Nyt etenkin talouskriisin myötä on kyseenalaistettu taloutta koskevan tieteellisen tietomme oikeutuksen, mikä on lisännyt tarvetta kehittää taloustieteen tieteenfilosofiaa. Talouden filosofia tarjoaa tuoreita näkökulmia näihin toisiinsa kietoutuviin ajattomiin ajankohtaisiin teemoihin. Teoksessa selvitetään mm. matemaattisen taloustieteen vaiheita, marxilaista ja hayekilaista näkökulmaa markkinakapitalismiin, taloustieteen todellisuuskäsitystä ja talousontologiaa sekä yritysvastuuta ja kaupallistuneen tieteen normeja. Myös tunteiden taloutta sekä rahan ja onnellisuuden suhdetta pohditaan.

  talous filosofia taloustieteet talousteoriat raha moraali tunteet etiikka yritysetiikka yritysvastuu yhteiskunta taloussosiologia talousjärjestelmät talouspolitiikka markkinatalous

  Gaudeamus 2.edition
  FIN EISBN:9789524958134

  You may be interested in...